Researchers

Bartosz Kaliski

PhD awarded (date and institution):

May 12, 2011, IH PAN

Further academic qualifications:

Specialisation:

political history of Poland in the 20th century, history of the Catholic Church in Poland

Additional information

Department/Section:
Department of Research on the History of Poland after 1945

Other:
Secretary to the editors of Kwartalnik Historyczny since 2012.

Participation in research projects:
1. [participant] “Opracowanie wydawnicze dzienników Wiktora Woroszylskiego z lat 1953–1996” [“Edition of the diaries of Wiktor Woroszylski from 1953 to 1996”], NPRH-funded, no. 11H 13 03 82, contract no. 0025/NPRH3/H11/82/2014, affiliated with the KARTA Centre in cooperation with the Institute of Political Studies of PAN, 2017–in progress.

Selected publications:

Books:
1. Archidiecezja gnieźnieńska w czasach komunizmu 1945–1980, Warszawa, 2012 (awarded The Professor Tomasz Strzembosz Prize for the best books of the year on recent history of Poland, 2013).
2. Kurierzy wolnego słowa (Paryż – Praga – Warszawa, 1968–1970), Warszawa, 2014.

Articles:
1. “Kościół gnieźnieński wobec presji laicyzacyjnej państwa w latach siedemdziesiątych XX wieku”, in: Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1970–1980, ed. K. Białecki, Studia i Materiały Poznańskiego IPN, vol. 12, Poznań, 2010, p. 65–85.
2. “NSZZ ‘Solidarność’ a PZPR na przykładzie Huty ‘Warszawa’ w latach 1980–1981”, in: Niepiękny wiek dwudziesty, eds. B. Brzostek et al., Warszawa, 2010, pp. 553–583.
3. “Zjazd Solidarności – fakty i konteksty”, in: I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ “Solidarność”. Stenogramy, vol. 1 (1st round), eds. G. Majchrzak, J.M. Owsiński, pref. B. Kaliski, Warszawa, 2011, pp. 11–56 (pp. 1071).
4.Tertium non datur?(czyli o ograniczeniach analizy dyskursu)”,Kwartalnik Historyczny, 118 (2011), no. 4, pp. 767–772.
5. “Dwa protesty. Strajki w Hucie ‘Warszawa’ w sierpniu 1980 i w grudniu 1981 roku. Podobieństwa, różnice, znaki zapytania”, in: Strajki w Polsce w XX wieku, ed. R. Gryz, Warszawa, 2011, pp. 289–308.
6. “Być przeciw. Międzyzakładowy Robotniczy Komitet ‘Solidarności’ (1988–1990)”, in: Warszawa niezłomna. Antysystemowe formy opozycji i oporu społecznego w stolicy (1980–1989), ed. B. Noszczak, Warszawa, 2013, pp. 261–290.
7.Radykalizm czasu przełomu czyli spór o Okrągły Stół w latach 1988–1989”, Polska 1944/45–1989. Studia i Materiały, 14 (2016), pp. 307–337.
8.Powielacz i bieg dziejów Polski”, Dzieje Najnowsze, 4 (2016), pp. 179–185.
9. “Nowolipki AD 1959, czyli cud w komunistycznej Warszawie”, Pamięć i Sprawiedliwość, 29 (2017), no. 1, pp. 25–49.
10. “Proces Macieja Kozłowskiego i innych (tzw. proces taterników). Przygotowania, przebieg, konsekwencje”, in: “Kultura” i jej odbiór w Polsce, ed. I. Hofman, Toruń–Paryż, 2017, pp. 141–165.

Reviews:
1.K. Białecki, Klub Inteligencji Katolickiej w Poznaniu w latach 1956–1991, Poznań 2012, pp. 470, Dzieje Najnowsze, XLV (2013), no. 4, pp. 178–181.
2.H.-Ch. Dahlmann,Antisemitismus in Polen 1968. Interaktionen zwischen Partei und Gesellschaft, Osnabrück 2013, Fibre Verlag, pp. 430, Acta Poloniae Historica, 114 (2016), pp. 347–354.
3. “M. Krzywosz,Cuda w Polsce Ludowej. Studium przypadku prywatnego objawienia maryjnego w Zabłudowie, Białystok 2016, IPN, pp. 477”, Kwartalnik Historyczny, 3 (2017), pp. 639–645.

Contact:

skh@ihpan.edu.pl