Researchers

Arkadiusz Borek

MA awarded (date and institution):

October 7, 2013, Warsaw

Further academic qualifications:

Specialisation:

history of the Church in the late Middle Ages and the early modern period, historical geography, digital humanities

Additional information

Department/Section:
Department of Historical Atlas

Participation in research projects:
1.
„Księgi konsystorza kaliskiego z lat 1504–1534” [“Books of the Kalisz ecclesiastical tribunal for the years 1504–1534”] (leader).
2. „Atlas historyczny Polski XVI wieku – dopełnienie serii” [“A Historical Atlas of Poland in the 16th century – supplements to the series”] (participant).

Selected publications:

1.Święcenia duchowieństwa w późnośredniowiecznej Polsce: praktyka i jej uwarunkowania na przykładzie włocławskich wykazów święceń, Studia Źródłoznawcze, 52 (2014), pp. 45–71.
2. [with T. Panecki] “Cartographic visualization of historical source data on AtlasFontium.pl”, in: Progress in Cartography, 2016, pp. 65–81.
3. “Baza danych jako forma edycji wykazów święceń duchowieństwa”, Roczniki Humanistyczne 64 (2016), fasc. 2, pp. 59–88.
4. “Tożsamość czternastowiecznego prałata na przykładzie Janka z Czarnkowa”, in: Symboliczne i realne podstawy tożsamości społecznej w średniowieczu, eds. S. Gawlas, P. Żmudzki, Warszawa, 2017, pp. 333–376.
5. [Review:] “Katalog duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego na podstawie ksiąg święceń biskupów wrocławskich 1650–1810/12. Catalogus cleri saecularis regularisque in libris ordinationum episcoporum Wratislaviensium occurentis 1650–1810/12, oprac.  Stanisław  Jujeczka,  ks.  Henryk  Gerlic, Waldemar  Könighaus, Wydawnictwo eBooki.com.pl, Wrocław 2014, ss. 803, Studia Źródłoznawcze, 54 (2016), pp. 221–225.

Contact:

borek.arkadiusz@gmail.com