Researchers

Anna Kalinowska

PhD awarded (date and institution):

May 17, 2006, Warsaw University, Faculty of History

Further academic qualifications:

Specialisation:

modern history, history diplomacy, history of Great Britain

Additional information

Department/Section:
Department of Modern History

Participation in research projects:
1.
[leader] „Rzeczpospolita Obojga Narodów w rękopiśmiennym obiegu informacji w Anglii w pierwszej połowie XVII w. Informacje o Polsce w newsletterach Johna Pory’ego” [“Information on the Polish–Lithuanian Commonwealth circulating in written form in England in the first half of the 17th century. Information on Poland as recorded in John Pory’s newsletters”]. NCN-funded, 2018–2019.
2. [leader] „Rzeczpospolita Obojga Narodów w angielskich publikacjach prasowych, 1620–1660. Przygotowanie bazy danych i opracowanie problemu” [“The Polish–Lithuanian Commonwealth in the English press (1620–1660). Study and database”], NCN-funded, no. N N108 148539, 2010–2012.

Selected publications:

1. “Działalność ambasadora angielskiego w Konstantynopolu Edwarda Bartona a stosunki polsko-tureckie, 1589–1597”, Przegląd Historyczny, 94 (2003), no. 3, pp. 251–268.
2. “Kwestie religijne w kontaktach władz angielskich z dyplomatami katolickimi w Londynie w pierwszej połowie XVII wieku”, Przegląd Historyczny, 95 (2004), no. 2, pp. 182–193.
3. “Król, faworyt, dwór. Rzeczpospolita w końcowym okresie panowania Zygmunta III w relacji ambasadora angielskiego sir Thomasa Roe”, in: Faworyci i opozycjoniści. Król a elity polityczne w Rzeczypospolitej XV–XVIII wieku, eds. M. Markiewicz, R. Skowron, Kraków, 2006, pp. 283–298.
4. “Great Verulan is very lame… Oskarżenia o korupcję i upadek Francisa Bacona w poezji politycznej”, Przegląd Historyczny, 98 (2007), no. 1, pp. 27–40.
5.Misja Andrzeja Reya w Anglii w 1637 roku”, Odrodzenie i Reformacja w Polsce, 51 (2007), pp. 7–20.
6. “Informacja w działalności dyplomatów angielskich w Polsce w końcu XVI i pierwszej połowie XVII wieku”, in: Komunikacja i komunikowanie w dawnej Polsce, eds. K. Stępnik, M. Rajewski, Lublin, 2008, pp. 25–36.
7.Poland–Lithuania and the Stuart–Vasa Dynastic Alliance project”, Sarmatia Europaea, 2 (2011/2012).
8.‘The Great Design which Doeth Promise so Much Happiness’: Newsbooks and English Expedition to the West Indies, 1654–1655”, Acta Poloniae Historica, 105 (2012), pp. 34–54.
9. “William Bruce a autorstwo A relation of State of Polonia […] Anno 1598”, Przegląd Historyczny, 102 (2011), no. 2, pp. 183–204.
10. “‘Pardon me my Lord, that I wrytte to your honor in Scottish…’. William Bruce as the first Stuart diplomatic agent in the Polish-Lithuanian Commonwealth”, in: Scotland and Poland. Historical Encounters, 1500–2010, eds. T.M. Devine, D. Hesse, Edinburgh, 2011, pp. 51–61.
11. “Rzeczpospolita w działalności ambasadora angielskiego w Konstantynopolu sir Thomasa Roe, 1621–1628”, in: Polska wobec wielkich konfliktów w Europie nowożytnej. Z dziejów dyplomacji i stosunków międzynarodowych w XV–XVIII wieku, ed. R. Skowron, Kraków, 2009, pp. 309–326.
12. “‘Wee have tidings out of Polonia’: English Corantos, News Networks, and the Polish-Lithuanian Commonwealth”, in: News in Early Modern Europe – Currents and Connections, eds. S. Davies, P. Fletcher, Leiden–Boston, 2014, p. 41–57.
13.“‘Ja jednak posła wyprawię…’. Społeczeństwo szlacheckie a dyplomacja w XVII w.”, in: My i oni. Społeczeństwo nowożytnej Rzeczypospolitej wobec państwa, ed. W. Kriegseisen, Warszawa, 2016, pp. 47–74.

Contact:

akalinowska@ihpan.edu.pl