Researchers

Elżbieta Nowosielska

PhD awarded (date and institution):

October 24, 2018, Warsaw University, Faculty of History

Further academic qualifications:

Specialisation:

bibliography of Polish history in the 19th and 20th centuries, history of medicine, history of Japan

Additional information

Department/Section:
Section for the Retrospective Bibliography for the 19th and 20th Centuries

Selected publications:

1. [co-editor] Bibliografia historii Polski XIX i XX wieku, vol. 3: 1865–1918. Czasopisma, jednodniówki, kalendarze i noworoczniki, vol. 3: Zabór austriacki, ed. D.U. Ścięgosz-Karpińska, Warszawa, 2017, pp. XXII.
2. “Kwestia kobieca w polskich bibliografiach od XIX wieku do roku 1939”, Chorzowskie Studia Polityczne, no. 14 (2017), pp. 113–128.
3. “Philipp Franz von Siebold – niemiecki lekarz i botanik w Japonii”, in: Spotkania Międzykulturowe. Cudzoziemcy w Japonii (XVI–XX wiek), ed. E. Pałasz-Rutkowska, Warszawa, 2016, pp. 185–213.
4. “Sada Yakko – Egzotyczna ciekawostka czy trwała inspiracja dla polskiego teatru?”, in: Spotkania Międzykulturowe. Japończycy w świecie (do XX wieku), ed. E. Pałasz-Rutkowska, Warszawa, 2016, pp. 226–257.
5. “Epilepsja w Rzeczypospolitej w XVII–XVIII w.”, in: Wśród córek Eskulapa. Szkice z dziejów medycyny i higieny w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku, part 2, ed. A. Karpiński, Warszawa, 2015, pp. 219–258.
6. “Literatura dewocyjna jako źródło do historii medycyny”, in: Staropolska literatura dewocyjna, eds. I.M. Dacka-Górzyńska, I. Partyka, Warszawa, 2015, pp. 235–246.
7. “Wapory i inne choroby kobiece w świetle XVIII-wiecznej medycyny polskiej”, in: Ciało, seksualność, pornografia w perspektywie historycznej, eds. P. Jędrzejewski, K. Szlęzak, G. Szustera, Kraków, 2015, pp. 37–50.
8. “Multi Medici, multa funera. Negatywny wizerunek lekarza w XVII–XVIII w.”, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 62 (2014), no. 3, pp. 379–388.
9. “Reklama leków i usług medycznych w prasie warszawskiej w latach 1764–1795”, in: Z dziejów Warszawy, vol. 3: Przedsiębiorczość, eds. K. Wagner, Z. Chmiel, Warszawa, 2013, pp. 105–128.
10. “Granice normalności. Szaleńcy w Rzeczpospolitej w XVII–XVIII wieku”, in: “Granice” i “pogranicza” w badaniach historycznych i antropologicznych. Materiały z III Międzynarodowej Sesji Humanistycznej, Warszawa, 27–29 maja 2011 r., eds. P. Figurski, M. Sas, Warszawa, 2012, pp. 53–62.
11. “Szkorbut w Rzeczypospolitej w XVII i XVIII wieku”, in: Wśród córek Eskulapa. Szkice z dziejów medycyny i higieny w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku, ed. A. Karpiński, Warszawa, 2009, pp. 185–232.

Contact:

enowosielska@ihpan.edu.pl