Researchers

Stefan Gąsiorowski

PhD awarded (date and institution):

December 14, 1998, Jagiellonian University, Faculty of History

Further academic qualifications:

Habilitation: 8 May 2009 (Jagiellonian University, Faculty of History)

Specialisation:

history and culture of Jews, Karaites and Tatars, biographical writing, bibliographical research

Additional information

Department/Section:
Section for the Current Bibliography

Participation in research projects:
Bieżąca bibliografia historii polskiej [“The current bibliography of Polish history”], NPRH-funded, module 1.1., no. 11 H 11 003980, completed in 2017.

Selected publications:

Monographs:
1. Chrześcijanie i Żydzi w Żółkwi w XVII i XVIII wieku, Kraków, 2001.
2. Karaimi w Koronie i na Litwie w XV–XVIII wieku, Kraków–Budapeszt, 2008.
3. [with W. Krawczuk] Collegium Kazimierzowskie. Na granicy dwóch światów, ed. A. Chwalba, Kraków, 2015, pp. 90.
4. [with W. Krawczuk] Collegium Kazimierzowskie. On the Boundary Between Two Worlds, ed. A. Chwalba, Kraków 2017, pp. 83.

Edited volumes:
1. Doktor Zbigniew Solak (1953–2004) a wzajemne poznanie Polski i Litwy. Życie i problematyka badawcza krakowskiego uczonego, ed. S. Gąsiorowski, Warszawa–Kraków, 2014, pp. 214.
2. Mit i zbrodnia. Zwykła żydowska odmienność i zwalczające ją zinstytucjonalizowane szaleństwo w badaniach młodych judaistów, eds. M. Adamczyk, B. Pietrzak, S. Gąsiorowski, Kraków, 2015, pp. 161.
3. [deputy editor] Studia Judaica. Półrocznik, vol. 19, ed. M. Wodziński, no. 1 (37), Kraków, 2016, pp. 194.
4. [deputy editor] Studia Judaica. Półrocznik, ed. M. Wodziński, no. 2 (38), Kraków, 2016, pp. 195–361.
5. Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, vol. VI, eds. S. Gąsiorowski and M. Ruta, Kraków, 2017, pp. 326.

Bibliographies:
1. [co-author] Bibliografia historii polskiej za lata 1991–2014, Wrocław–Warszawa–Kraków, 1994–2016.
2.Bibliographie sélective des travaux des historiens polonais, parus en langues étrang‚ res dans les années 1988–1993”, Acta Poloniae Historica, 71 (1995), pp. 233–486.
3. Bibliografia historii i kultury Żydów w Polsce za rok 1994, Kraków, 2002.
4. “Bibliografia prac doktora Zbigniewa Solaka za lata 1980–2009. Zbigniew Solak. Bibliografia podmiotowa”, in: Doktor Zbigniew Solak (1953–2004) a wzajemne poznanie Polski i Litwy. Życie i problematyka badawcza krakowskiego uczonego, ed. S. Gąsiorowski, Warszawa–Kraków, 2014, pp. 45–58.

Articles:
1. “Zbigniew Solak (1953–2004). Życie zawodowe i naukowe, in: Doktor Zbigniew Solak (1953–2004) a wzajemne poznanie Polski i Litwy. Życie i problematyka badawcza krakowskiego uczonego”, ed. S. Gąsiorowski, Warszawa–Kraków, 2014, pp. 37–44.
2. “Doktor Zbigniew Solak – bibliograf”, in: Doktor Zbigniew Solak (1953–2004) a wzajemne poznanie Polski i Litwy. Życie i problematyka badawcza krakowskiego uczonego, ed. S. Gąsiorowski. Warszawa–Kraków, 2014, pp. 77–85.
3. “Praca zawodowa i badania naukowe doktora Andrzeja Krzysztofa Link-Lenczowskiego”, in: Miscellanea res polonorum, brittanorum ac judaeorum illustrantia, eds. J. Basista, A. Kaźmierczyk, M. Markiewicz, D. Oliwa, Kraków, 2015, pp. 145–155.
4. “Szynkiewicz Jakub (1884–1966)”, in: Polski Słownik Biograficzny 50/3, fasc. 206, Warszawa–Kraków, 2015, pp. 321–324.
5. “Dzieje Żydów w Przeworsku w okresie staropolskim”, in: 550 lat obecności oo. bernardynów w Przeworsku (1465–2015), eds. M.R. Gęśla, A.K. Sitnik, Kalwaria Zebrzydowska, 2015, pp. 33–44.
6. “Kobiety w karaimskim świecie”, in: Świat historyka. Studia ofiarowane Prof. Janowi Tyszkiewiczowi, eds. M. Nagielski, G. Rostkowski, Pułtusk, 2016, pp. 175–190.
7. “Uczone Żydówki w dawnej Rzeczypospolitej. Opis zjawiska”, in: O przeszłości: czasy, miejsca, ludzie. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Jadwidze Muszyńskiej, ed. W. Kowalski, Kielce, 2016, pp. 191–199.
8. “Sacrum w karaimskiej kienesie”, in: Sacrum w mieście, vol. 2: Epoka nowożytna i czasy współczesne. Wymiar religijny, kulturalny i społeczny, eds. D. Quirini-Popławska, Ł. Burkiewicz, Kraków, 2016, pp. 245–254.
9. “Obraz Żydów w siedemnasto- i osiemnastowiecznych kronikach klasztornych z terenów Rzeczypospolitej na wybranych przykładach”, Studia Judaica, 19 (2016), no. 2 (38), pp. 251–273.
10. “Conversion in the Work of Jakub Goldberg”, Polin, 29 (2017), pp. 247–254.
11. “Romuald Firkowicz (1933–2015) – Karaim Historian and Archivist”, Karaite Archives, 4 (2016), pp. 5–10.
12. “Doktor wszech nauk lekarskich Tadeusz Krygowski (1860–1915) – orientalista zapomniany? Przyczynek do biografii”, in: Galicja. Studia z dziejów społeczno-gospodarczych, eds. M. Baczkowski and T. Kargol, Kraków, 2017, pp. 181–192.
13.The Portrayal of Jews in Seventeenth and Eighteenth-Century Monastery Chronicles from the Polish-Lithuanian Commonwealth on the Basis of Selected Examples, Studia Judaica, Special English Issue, 2017, pp. 1–23.
14.Włodzimierz Zajączkowski biografista. Współpraca krakowskiego turkologa z Polskim Słownikiem Biograficznym w latach 1947–1976”, Almanach Karaimski, 6 (2017), pp. 7–16.

Contact:

gasiorowskistefan@gmail.com