Researchers

Stanisław Tadeusz Sroka

PhD awarded (date and institution):

April 27, 1984, Jagiellonian University

Further academic qualifications:

Habilitation: 2 November 2000 (Institute for the History of Science, Polish Academy of Sciences)
Associate professor in IH PAN since 2010

Specialisation:

history of science, biographical writing, history of Poland in the 19th and 20th centuries

Additional information

Department/Section:
Department of the Polish Biographical DictionarySection for the 19th and 20th Centuries (Head of the Section)

Participation in research projects:
preparation for print of successive volumes of the Polish Biographical Dictionary, leader: Professor Andrzej Romanowski, NPRH-funded, completed in 2016.

Selected publications:

1. “Edukacja rolnicza w Galicji w pierwszej połowie XIX wieku”, in: Społeczeństwo. Kultura. Inteligencja. Studia historyczne ofiarowane profesor Irenie Homoli-Skąpskiej, eds. E. Orman, G. Nieć, Kraków–Warszawa, 2009, pp. 509–522.
2. “Nauki przyrodnicze i rolnicze na Uniwersytecie Lwowskim”, in: Universitati Leopoliensi. Trecentesimum quinquagesimum anniversarium suae fundationis celebranti. In memoriam, Kraków, 2011, pp. 325–347.
3. “Maria Skłodowska-Curie”, Synergies Pologne, 2011, numéro spécial, pp. 25–32.
4. “Tradycje nauczania weterynarii w Krakowie”, in: Wkład krakowskiego środowiska akademickiego w rozwój studiów rolnych w Polsce. 125 lat kształcenia rolniczego w Krakowie, Kraków, 2016, pp. 87–92.
5. Over 300 biographical entries in Polski Słownik Biograficzny (before 2017).

Contact:

sroka@ih.pan.krakow.pl