Researchers

Maria Czeppe

PhD awarded (date and institution):

July 4, 1996, Jagiellonian University

Further academic qualifications:

Specialisation:

history of Poland in the second half of the 18th century; biographical writing

Additional information

Department/Section:
Department of the Polish Biographical DictionarySection for the Medieval and Modern Periods (head of the Section)

Participation in research projects:
The Polish Biographical Dictionary (successive volumes), NPRH-funded, leader: Professor Andrzej Romanowski, completed in 2016.

Selected publications:

1. Kamaryla Pana z Dukli. Kształtowanie się obozu politycznego Jerzego Augusta Mniszcha 1750–1763, Warszawa, 1998, pp. 300.
2. “Budowanie wpływów dworu na prowincji w ostatnich latach panowania Augusta III”, in: Dwór a kraj. Między centrum a peryferiami władzy. Materiały konferencji naukowej… w dniach 2–5 kwietnia 2001, ed. R. Skowron, Kraków, 2003.
3.Na tropach ‘błędnego rycerza’. Poselstwo Marcina Stankiewicza do Turcji w latach 1763–1765”, Kwartalnik Historyczny, 111 (2004), no. 3, pp. 89–101.
4. “Czy dobrze być królewną i królewiczem? Dzieciństwo dwojga naturalnych dzieci Stanisława Augusta”, in: Między barokiem a Oświeceniem. Edukacja, wykształcenie, wiedza, Olsztyn, 2005.
5. “The Polish Biographical Dictionary. History, Structure and Organization”, trans. K. Czeppe, in: Metodicke problemy moderni biografistiky, Praga, 2010, pp. 1–20.
6. “Biografistyka w twórczości Emanuela Rostworowskiego i Jerzego Michalskiego”, in: W kręgu badaczy dziejów politycznych XVIII wieku. Józef Feldman–Emanuel Rostworowski–Jerzy Michalski, Warszawa, 2010.
7. “Swinarski Wawrzyniec Antoni h. Poraj (1704–1761), kanonik poznański i gnieźnieński, prezydent Trybunału Koronnego”, in: Polski słownik biograficzny, vol. 46 (2009–2010), pp. 153–155.
8. “Szaniawska ze Scypionów Anna (ok. 1730–1795), starościna małogoska”, in: Polski słownik biograficzny, vol. 46 (2009–2010), pp. 609–611.
9. “Szeptycki Ludwik, w zakonie Leon (Lew), h. własnego (1714–1779), biskup unicki lwowski, metropolita kijowski”, in: Polski słownik biograficzny, vol. 48 (2012), pp. 243–249 (ed.).
10. “Portret Augusta III w dziełach Władysława Konopczyńskiego”, in: Władysław Konopczyński jako badacz dziejów XVIII wieku, ed. Z. Zielińska and W. Kriegseisen, 2012, pp. 47–56.
11. [with Z. Zielińska] “Szydłowski Jan Kazimierz(zm. w lub po r. 1812), podkomorzy ciechanowski, poseł na sejm delegacyjny 1767/8 r. i na sejm grodzieński 1793 r.”, in: Polski słownik biograficzny, vol. 49 (2013–2014), pp. 597–599.
12. “Pieska polityka”, in: W cieniu wojen i rozbiorów. Studia z dziejów Rzeczypospolitej XVIII i początków XIX wieku, eds. U. Kosińska, D. Dukwicz, A. Danilczyk, 2014, pp. 385–402.
13. [with J. Daranowska-Łukaszewska] “Szulc Michał Anioł (1769–1812), architekt, teoretyk architektury, profesor Uniwersytetu wileńskiego”, in: Polski słownik biograficzny, vol. 49 (2013–2014), pp. 246–248.
14. “Szymański Michał (1779–1824), sekretarz Hugona Kołłątaja, sekretarz Szkoły Głównej Krakowskiej”, in: Polski słownik biograficzny, vol. 50 (2014–2015), pp. 186–187.
15. “Kto ‘wypiekł’ panią Lenczowską (Annę)”, in: Miscellanea res Polonorum, Brittanorum ac Judaeorum illustrantia, eds. J. Basista, A. Kaźmierczyk, M. Markiewicz, D. Oliwa, Kraków, 2015, pp. 83–99.
16. [with E. Szklarska] “Lwowianie i Torunianie z czasów dawnej Rzeczypospolitej uwzględnieni w 50 tomach ‘Polskiego słownika biograficznego’”, Zapiski Historyczne, 80 (2015), fasc. 3, pp. 85–103.
17. [with M. Deszczyńska] “Śniadecki Jan Chrzciciel Władysław (1756–1830), matematyk, astronom, geograf, filozof, profesor i sekretarz Szkoły Głównej Koronnej, profesor i rektor Uniwersytetu Wileńskiego”, in: Polski słownik biograficzny, vol. 51, (2016), pp. 121–133.
18. “Elektorzy w sukienkach. Wpływ duchowieństwa i kobiet na wyniki sejmików pod koniec panowania Augusta III. Rekonesans”, in: Wokół wolnych elekcji w państwie polsko-litewskim XVI–XVIII wieku, eds. M. Markiewicz, D. Rolnik, F. Wolański, Katowice, 2016, pp. 571–581.
19. “Z twarzą pełną surowości. Przykład egzekucji władzy rodziców u schyłku XVIII wieku”, in: Historia na źródłach oparta. Studia ofiarowane Profesorowi Tadeuszowi Srogoszowi w 65 rocznicę urodzin, ed. A. Stroynowski, Częstochowa, 2017, pp. 849–860.
20. [with D. Rolnik] “Świeykowski Jan Nepomucen (ok. 1762–1837), deputat na Tryb. Kor., targowiczanin”, in: Polski słownik biograficzny, vol. 51, Warszawa–Kraków, 2016–2017, pp. 381–383.
21. [with D. Rolnik] “Świeykowski Michał (ok. 1764–1822), poseł na Sejm Wielki, targowiczanin”, in: Polski słownik biograficzny, vol. 51, Warszawa–Kraków, 2016–2017, pp. 389–390.

Contact:

czeppe@ih.pan.krakow.pl