Researchers

Ewa Szklarska

MA awarded (date and institution):

June 20, 1980, Jagiellonian University, Faculty of Philosophy and History

Further academic qualifications:

Specialisation:

modern Polish history (mid-17th to mid-18th century)

Additional information

Department/Section:
Department of the Polish Biographical DictionarySection for the Medieval and Modern Periods

Participation in research projects:
Publication of the successive volumes of the Polish Biographical Dictionary from fasc. 196 (vol. 48/1) to fasc. 209 (vol. 51/2), NPRH-funded, module 1.1., 2012–2016.

Selected publications:

1. “Od Dzikowa do Kargowej. Pierwszy okres działalności konfederacji generalnej przy majestacie Leszczyńskiego”, in: Między barokiem a oświeceniem. Nowe spojrzenie na czasy saskie, ed. K. Stasiewicz, Olsztyn, 1996, pp. 141–148.
2. “Kwestia wykluczenia cudzoziemca od tronu na sejmie konwokacyjnym 1733 r.”, in: Między Zachodem a Wschodem. Studia ku czci profesora Jacka Staszewskiego, vol. 2, eds. J. Dumanowski et al., Toruń, 2003, pp. 561–574.
3. “Od centrum ku peryferiom. Konfederacja warszawska jako narzędzie legitymizacji władzy Augusta III”, in: Dwór a kraj. Między centrum a peryferiami władzy, ed. R. Skowron, Kraków, 2003.
4. “Rząd na uchodźstwie. Emigracja królewiecka przy Stanisławie Leszczyńskim”, in: Między Barokiem a Oświeceniem. Wojny i niepokoje czasów saskich, eds. K. Stasiewicz, S. Achremczyk, Olsztyn, 2004.
5.
“Dole i niedole hetmana Filipa Orlika”, in: Społeczeństwo. Kultura. Inteligencja. Studia historyczne, Kraków–Warszawa, 2009, pp. 91–98.
6. “Ćwierćwiecze śmierci prof. Emanuela Mateusza Rostworowskiego”, Kraków, 11 (2014).
7. “Sprawa ewakuacji wojsk obcych na sejmie pacyfikacyjnym 1735 roku”, Miscellanea res Polonorum, Brittanorum ac Judaeorum illustrantia, eds. J. Basista, A. Kaźmierczyk, M. Markiewicz, D. Oliwa, Kraków, 2015, pp. 71–81.
8. [with M. Czeppe] “Lwowianie i Torunianie z czasów dawnej Rzeczypospolitej uwzględnieni w 50 tomach ‘Polskiego słownika biograficznego’”, Zapiski Historyczne, 80 (2015), no. 3, pp. 85–103.

Several dozen biographical notes on historical figures connected to Jan III Sobieski for the website of Muzeum Pałacu w Wilanowie: www.wilanow-palac.pl, 2008–2009.

Contact:

szklarska@ih.pan.krakow.pl