Researchers

Marta Piber-Zbieranowska

MA awarded (date and institution):

January 2, 2002,

Further academic qualifications:

Specialisation:

history of Masovia in the Middle Ages and the early modern period, historical geography

Additional information

Department/Section:
Section for the Historical-Geographical Dictionary of Masovia and Podlasie in the Middle Ages

Participation in research projects:
1. [participant] “Osadnictwo dorzecza Wisły od wczesnego średniowiecza po czasy współczesne” [“History of settlement in the Vistula basin from the early Middle Ages to the present day”] carried out by Stowarzyszenie Centrum Polsko-Niemieckie (Kraków) in collaboration with Österreichisches Ost– und Südosteuropa–Institut in Vienna, 2002.
2. [participant] “Źródła do dziejów dawnego Mazowsza: baza danych i interaktywny atlas historyczny [“Sources for the study of early Masovia. Databases and an interactive historical atlas”], MNiSW-funded, 2010–2011.
3. [participant] „Atlas historyczny Polski. Wielkopolska w drugiej połowie XVI w.” [“A Historical Atlas of Poland. Greater Poland in the second half of the 16th century”], NPRH-funded, 2012–2017.
4. [participant] „Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu” [“The historical-geographical dictionary of the Polish lands in the Middle Ages”], NPRH-funded, 2012–2017.
5. [participant] „Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu – nowe obszary i kontynuacja” [“The historical-geographical dictionary of the Polish lands in the Middle Ages – new regions and continuation”], NPRH-funded, 2017–2020.

Selected publications:

1. Służew średniowieczny. Dzieje parafii i wsi Służew w ziemi warszawskiej, Warszawa, 2001.
2. “Le rôle politique des duchesses de Mazovie au bas Moyen Age”, in: La femme dans la société médiévale et moderne, eds. P. Mane, F. Piponnier, M. Wilska, M. Piber-Zbieranowska, Warszawa, 2005, pp. 97–111.
3. “Liw jako oprawa (wdowia) księżnych mazowieckich i teren ich działalności”, Rocznik Liwski, 1 (2005/2006), pp. 95–106.
4.Granice jednostek administracji kościelnej”, in: Atlas historyczny Polski, vol. 1: Województwo krakowskie w drugiej połowie XVI w., part 2: Komentarz i indeksy, Warszawa, 2008, pp. 36–54.
5.Nowy Sącz”, in: Atlas historyczny Polski, vol. 1: Województwo krakowskie w drugiej połowie XVI w., part 2: Komentarz i indeksy, Warszawa, 2008, pp. 216–230.
6. [with M. Zbieranowski, T. Gidaszewski, J. Suproniuk] “Transformations of the Natural Landscapes of the Middle Noteć Region from the Tenth to the Sixteenth Century”, in: Landscapes and Societies in Medieval Europe East of the Elbe, eds. S. Kleingärtner et al., Toronto, 2013, pp. 245–273.
7. Słownik historyczno-geograficzny ziemi warszawskiej w średniowieczu, compiled by A. Wolff, K. Pacuski, prepared for print by M. Piber-Zbieranowska, A. Salina, ed. T. Jurek, Warszawa, 2013.
8. Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w., ed. M. Słoń, 2013–, http://hgis.kul.lublin.pl/mapy/kaliskie16w (access: 17.07.2014).
9. Historical Atlas of Poland in the 2nd Half of the 16th Century. Voivodeships of Cracow, Sandomierz, Lublin, Sieradz, Łęczyca, Rawa, Płock, and Mazovia, ed. M. Słoń, Frankfurt am Main, 2014; author of: vol. 2, pp. 212–242; vol. 3, pp. 781–806.
10. [With M. Zbieranowski] “Dzieje Milanowa do 1526 r. Analiza źródeł historycznych”, in: Genius loci, czyli rzecz o badaniach archeologicznych rezydencji króla Jana III w Wilanowie, vol. 1, ed. A. Gołembnik [in press].
11. “Andrzej Zaliwski i jego bracia. Przyczynek do dziejów szlachty liwskiej za regencji ks. Anny Radziwiłłówny”, in: Ecclesia-Regnum-Fontes. Studia z dziejów średniowiecza, eds. S. Gawlas et al., Warszawa, 2014, pp. 615–630.
12. “Kościoły warszawskie w XIV wieku”, in: Początki Warszawy. Spojrzenie po 700 latach, ed. H. Rutkowski, Warszawa, 2015, pp. 113–128.
13. [with A. Supruniuk] “Regencja Anny Radziwiłłówny na Mazowszu w latach 1503–1518: zarys problematyki”, Przegląd Historyczny, 106 (2015), no. 2, pp. 325–345.
14. “Udział szlachty ziemi liwskiej w zarządzie księstwem mazowieckim w latach 1503–1526. Wybrane przykłady”, Rocznik Liwski, 8 (2015), pp. 133–147.
15. “Powiat kcyński w drugiej połowie XVI w.”, Studia Geohistorica, 3 (2015), pp. 91–111.
16. [with A. Supruniuk] “Legitimation der masowischen Herrscher im Spiegel der Urkunden und der Korrespondenz der masowischen Herzogin Anna Radziwiłłówna”, in: Legitimation von Fürstendynastien in Polen und dem Reich. Identitätsbildung im Spiegel schriftlicher Quellen (12.15. Jahrhundert), eds. E. Wółkiewicz, G. Vercamer, Wiesbaden, 2016, pp. 319–348.
17. “Żony Piastów mazowieckich. Znaczenie polityczne księżnych w późnym średniowieczu (XIV–XVI w.)”,in: Dziedzictwo książąt mazowieckich. Stan badań i postulaty badawcze, eds. J. Grabowski, R. Mroczek, P. Mrozowski, Warszawa, 2017, pp. 127–140.
18. Słownik historyczno-geograficzny ziemi liwskiej w średniowieczucompiled by M. Piber-Zbieranowska, A. Salina, in collaboration with E. Kowalczyk-Heyman, ed. T. Jurek, Warszawa, 2017.
19. Uwagi nad początkami powiatu garwolińskiego w ziemi czerskiej [in press].
20. Oświęcim i ziemia oświęcimska na dawnych mapach [in press].

Contact:

mpiber@ihpan.edu.pl