Researchers

Ewa Barylewska-Szymańska

PhD awarded (date and institution):

July 12, 2006, University of Gdańsk, Institute of History

Further academic qualifications:

Specialisation:

modern history of northern Europe, social history of culture, history of everyday life, history of Gdańsk and the Baltic region in the modern and contemporary era

Additional information

Department/Section:
Section for the History of Gdańsk and the Maritime History of Poland

Participation in research projects:
1.
“Atlas historyczny Gdańska” [“A Historical Atlas of Gdańsk”], NCN-funded, no. 2535/B/H03/2010/38, carried out by the Institute of History of the University of Gdańsk, leader: Professor Wiesław Długokęcki, 2010−2013.
2. “Dom gdański i jego mieszkańcy od późnego średniowiecza do połowy XIX w.” [“Gdańsk houses and their inhabitants from the late Middle Ages to the mid-19th c.”], NCN-funded, no. 2013/09/B/HS3/00603, carried out by the Section for the History of Gdańsk and the Maritime History of Poland of IH PAN, leader: Professor Edmund Kizik, 2014–2018.
3. “Historia Gdańska” [“History of Gdańsk”], vol. 6: 1945–1990, funded by IH PAN and the City of Gdańsk, carried out by the Section for the History of Gdańsk and the Maritime History of Poland of IH PAN and the Gdansk branch of the Institute of National Remembrance (co-ordinators: Professor Edmund Kizik, Professor Mirosław Golon, 2017–2022.

Selected publications:

Editions:
1. [with D. Kaczor] “Inwentarz Abrahama Kressinga, 13 marca 1775 r.”, in: Zegary gdańskie. Wystawa zorganizowana w 35-lecie Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, ed. Z. Prószyńska et al., Gdańsk, 2005, pp. 477–478.
2. [ed. with E. Bauer, D. Popp and W. Szymański] Otto Rollenhagen, Untersuchung und Beschreibung der Danziger Bürgerhäuser mit besonderer Darstellung der Bauten aus der Zeit der Gotik bis zur Spätrenaissance. Edition der nicht veröffentlichten Dissertation (1910–1915) / Analiza i opis gdańskich kamienic mieszczańskich ze szczególnym uwzględnieniem budowli z czasów od gotyku do późnego renesansu. Edycja nieopublikowanej dysertacji (1910–1915), Marburg–Gdańsk, 2008.
3. [with W. Szymański and T. Urban] Gdańsk na fotografii lotniczej z okresu międzywojennego. Ze zbiorów Instytutu Herdera w Marburgu, Marburg–Wrocław, 2010.
4. [with E. Kizik] Wypisy źródłowe do dziejów domu gdańskiego, w: Studia i materiały do dziejów domu gdańskiego, red. E. Kizik, cz. 3, Gdańsk–Warszawa, 2015, pp. 228–265.

Monographical works, edited collections of articles, catalogues:
1. [ed. with J. Kriegseisen and W. Szymański] „… łyżek srebrnych dwa tuziny”. Srebra domowe w Gdańsku 1700–1816. Katalog wystawy w Domu Uphagena, lipiec–listopad 2007, Gdańsk, 2007.
2. Kształtowanie przestrzeni miejskiej Głównego Miasta w Gdańsku do początku XV wieku, Fontes commentationesque ad res gestas Gedani et Pomeraniae, vol. 3, Gdańsk, 2011.
3. [ed. with B. Możejko] Historia naturalna jedzenia. Między antykiem a XIX wiekiem, Gdańsk, 2012.
4. Od piwnic po strych. Wnętrza domów gdańskich drugiej połowy XVIII wieku, Res Gedanenses. Studia i Materiały Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, vol. 7, Warszawa–Gdańsk, 2015.
5. [with Z. Maciakowska] Miasto i ludzie u progu nowoczesności. Socjotopografia Gdańska w pierwszej połowie XIX wieku, Studia i materiały do dziejów domu gdańskiego, part 4, Gdańsk–Warszawa, 2016.

Selected articles:
1. “Gdańskie i lubeckie stowarzyszenia na rzecz ochrony zabytków w XIX i początkach XX wieku”, in: Studia z historii sztuki i kultury Gdańska i Europy Północnej. Prace poświęcone pamięci Doktor Katarzyny Cieślak, eds. J. Friedrich, E. Kizik, Gdańsk, 2003, pp. 395–416.
2. [with W. Szymański] “‘… na św. Michała lub od zaraz’ – sprzedaż i wynajem domów i mieszkań w Gdańsku w 1775 roku”, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 51 (2003), no. 1, pp. 27–39.
3. “Gdańskie salony z drugiej połowy XVIII wieku na podstawie źródeł”, in: Muzea rezydencje w Polsce. Materiały sesji naukowej, ed. K. Kornacki, Kozłówka, 2004, pp. 477–504.
4. “Inwentarz mienia domowego Petera Andreasa Penariera, osiemnastowiecznego księgarza gdańskiego”, Libri Gedanenses, 21 (2004), pp. 78–92.
5. “Czystość i higiena w gdańskich domach mieszczańskich drugiej połowy XVIII wieku”, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 53 (2005), no. 3–4, pp. 411–422.
6. [with W. Szymański] “Zegary domowe w Gdańsku w drugiej połowie XVIII wieku”, in: Zegary gdańskie. Wystawa zorganizowana w 35-lecie Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, eds. Z. Prószyńska et al., Gdańsk, 2005, pp. 79–89.
7. “Danziger Denkmalschutzvereine im 19. Jahrhundert und zu Beginn des 20. Jahrhunderts”, in: Kunsthistoriker und Denkmalpflege des Ostens. Der Beitrag zur Entwicklung des Faches im 19. und 20. Jahrhundert, eds. G. Eimer, E. Gierlich, Bonn, 2007, pp. 75–91.
8. [with W. Szymański] “Wokół gdańskiego stołu w drugiej połowie XVIII wieku”, in: „… łyżek srebrnych dwa tuziny”. Srebra domowe w Gdańsku 1700–1816. Katalog wystawy w Domu Uphagena, lipiec–listopad 2007, eds. J. Kriegseisen, E. Barylewska-Szymańska, W. Szymański, Gdańsk, 2007, pp. 43–62.
9. [with W. Szymański] “Wydział Architektury Wyższej Szkoły Technicznej w Gdańsku (w latach 1904–1918) i dysertacja Ottona Rollenhagena”, in: O. Rollenhagen, Untersuchung und Beschreibung der Danziger Bürgerhäuser mit besonderer Darstellung der Bauten aus der Zeit der Gotik bis zur Spätrenaissance. Edition der nicht veröffentlichten Dissertation (1910–1915) / Analiza i opis gdańskich kamienic mieszczańskich ze szczególnym uwzględnieniem budowli z czasów od gotyku do późnego renesansu. Edycja niepublikowanej dysertacji (1910–1915), eds. E. Barylewska-Szymańska, E. Bauer, D. Popp, W. Szymański, Marburg–Gdańsk, 2008, pp. 55–73.
10. [with W. Szymański] “Anonse prasowe w ‘Danziger Erfahrungen’ – źródło do badań nad budownictwem mieszkaniowym osiemnastowiecznego Gdańska”, in: Studia i materiały do dziejów domu gdańskiego, ed. E. Kizik, part 1, Gdańsk, 2009, pp. 164–185.
11. “Inwentarze mienia z drugiej połowy XVIII wieku w badaniach nad gdańskimi domami”, in: Studia i materiały do dziejów domu gdańskiego, ed. E. Kizik, part 1, Gdańsk, 2009, pp. 187–205.
12. “Johann Carl Schultz i ochrona zabytków w Gdańsku”, in: Portret artysty na nowo odkryty. Johann Carl Schultz (1801–1873) znany i nieznany. Katalog wystawy 7 sierpnia – 11 października 2009, ed. J. Lijka, Malbork, 2009, pp. 121–142 / Johann Carl Schultz und der Denkmalschutz in Danzig, in: Portret artysty na nowo odkryty. Johann Carl Schultz (1801–1873) znany I nieznany. Katalog wystawy 7 sierpnia – 11 października 2009, ed. J. Lijka, Malbork, 2009, pp. 145–169.
13. “Domy szlachty w osiemnastowiecznym Gdańsku”, in: Život pražských paláců. Šlechtické paláce jako součást mĕstského organismu od středověku na práh moderní doby, eds. O. Fejtová, V. Ledvinka, J. Pešek, Documenta Pragensia, vol. 28, Praha, 2009, pp. 505–533.
14. “Piece gdańskie w dawnych i współczesnych zbiorach Domu Uphagena w Gdańsku”, in: Piece kaflowe w zbiorach muzealnych w Polsce. Materiały konferencji naukowej zorganizowanej w Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku w dniach 5–7 września 2008 roku, eds. M. Dąbrowska, J. Semków, W. Wojnowska, Frombork, 2010, pp. 68–78.
15. “Kamienice gdańskie w zapiskach inwentaryzacyjnych Georga Müntera z lat 1935–1938”, in: Studia i materiały do dziejów domu gdańskiego, ed. E. Kizik, part 2, Warszawa-Gdańsk, 2011, pp. 219–248.
16. [with Z. Maciakowska] “Urbanistyka i architektura miast Prus Królewskich”, in: Prusy Królewskie. Społeczeństwo – kultura – gospodarka 1454–1772, ed. E. Kizik, Gdańsk, 2012, pp. 398–430.
17. “Gdańskie kuchnie i spiżarnie w drugiej połowie XVIII w.”, in: Historia naturalna jedzenia. Między antykiem a XIX wiekiem, eds. B. Możejko, E. Barylewska-Szymańska, Gdańsk, 2012, pp. 307–318.
18. “Ulica Piwna w początkach XX wieku. Przyczynek do historii ochrony zabytków w Gdańsku”, Aurea Porta. Rocznik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego, 11 (2012), pp. 237–265.
19. [with W. Szymański] “Dom Uphagena – Muzeum Wnętrz Mieszczańskich. Historia i rewaloryzacja”, Renowacje i zabytki. Historia, architektura, budownictwo, 3 (2013), pp. 122–131.
20. “Przyczynek do sytuacji materialnej gdańskich rzeźbiarzy w XVIII w.”, Porta Aurea. Rocznik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego, 13 (2014), pp. 199–215.
21. [with W. Szymański] “W stronę nowoczesności. Działalność Urzędu Budowlanego Wolnego Miasta Gdańska w latach 1927–1933”, in: Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni. Architektura XX w. do lat sześćdziesiątych i jej ochrona w Gdyni i w Europie. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa w dn. 20 IX – 21 IX 2012 r., eds. M.J. Sołtysik, R. Hirsch, Gdynia, 2014, pp. 63–68.
22. [with E. Kizik] “Domy Radziwiłłów w Gdańsku w opisach z 1736 i 1803 roku”, in: Studia i materiały do dziejów domu gdańskiego, ed. E. Kizik, part 3, Gdańsk–Warszawa, 2015, pp. 141161.
23. “Historia ochrony zabytków architektury w XIX i pierwszych dziesięcioleciach XX w. (do 1945 r.). Zarys problematyki”, in: Rządzący i rządzeni. Władza i społeczeństwo od średniowiecza po współczesność. Materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Muzeum Historyczne Miasta Gdańska i Stowarzyszenie Rajcy Gdańska w dniach 24 października 2014 r., 29–30 maja 2015 r., eds. S. Bykowska, E. Kizik, P. Paluchowski, Res Gedanenses. Studia i Materiały Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, vol. 9, Gdańsk, 2015, pp. 123–146.
24. [with W. Szymański] “Inwestycje w nieruchomości mistrzów i czeladników murarskich oraz ciesielskich w latach 1807/1808 i 1854. Rekonesans badawczy”, in: Studia i materiały do dziejów domu gdańskiego, ed. E. Kizik, part 3, Gdańsk–Warszawa, 2015, pp. 175–227.
25. “Profesora Kloeppla dyskurs z nowoczesnością”, in: Nowoczesność w sztuce i w myśli o sztuce na Pomorzu od XIX do XXI wieku, eds. J. Bielak, J. Tarnowski, Gdańsk, 2015, pp. 141–161.
26. “‘Rzeczy gdańskie’ w domach mieszczan warszawskich w drugiej połowie XVIII w.”, Zapiski Historyczne, 80 (2015), fasc. 3, pp. 105–118.
27. “Warunki mieszkaniowe ubogiej ludności Gdańska w drugiej połowie XVIII wieku”, in: Między Gdańskiem do Santiago: 600-lecie konsekracji kościoła św. Jakuba fundacji szyprów w Gdańsku, eds. B. Siek, A. Szarszewski, P. Paluchowski, Gdańsk, 2015, pp. 169–196.
28. “Dobytek wdowy po ‘żeglarzu’ Salomonie Petersenie na tle wyposażenia domów gdańskich drugiej połowy XVIII wieku”, in: W epoce żaglowców. Morze od antyku do XVIII wieku, eds. B. Możejko, E. Bojaruniec-Król, Res Gedanenses. Studia i Materiały Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, vol. 10, Gdańsk, 2016, pp. 200–211.
29. “Friedrich Fischer und die Architekturdenkmalpflege in den Anfängen der Freien Stadt Danzig”, in: Entdecken – Erforschen – Bewahren. Beiträge zur Kunstgeschichte und Denkmalpflege. Festgabe für Sibylle Badstübner-Gröger zum 12. Oktober 2015, eds. C. Badstübner-Kizik, E. Kizik, Berlin, 2016, pp. 286–295.
30. [with W. Szymański] “Gdański Dom Uphagena – Muzeum Wnętrz Mieszczańskich. W stronę dawnej tradycji”, Muzealnictwo, 57 (2016), pp. 207–215.

Contact:

e.szymanska@ihpan.edu.pl