Researchers

Marta Kuc-Czerep

PhD awarded (date and institution):

February 15, 2018, IH PAN

Further academic qualifications:

Specialisation:

history of Polish cities from the 16th to the 18th century, historical geography

Additional information

Department/Section:
Department of Historical Atlas – Department Secretary
Department of Modern History – Department Secretary

Participation in research projects:
1.
“Atlas historyczny Polski XVI wieku – dopełnienie serii” [“A Historical Atlas of Poland in the 16th century – supplements to the series”], NPRH-funded, no. 1aH 15 0373 83, IH PAN, leader: Professor Marek Słoń.
2. “Atlas Historyczny Polski. Wielkopolska w drugiej połowie XVI w.” [“A Historical Atlas of Poland. Greater Poland in the second half of the 16th c.”], NPRH-funded, no. 11H 11 004080, IH PAN, leader: Professor Marek Słoń.

Selected publications:

1. “Pojęcie narodu u Stanisława Orzechowskiego”, in: Nad społeczeństwem staropolskim, eds. K. Łopatecki, W. Walczak, Białystok, 2007.
2. “Maciej Szczepański”, Polski Słownik Biograficzny, vol. 47, fasc. 3, Warszawa–Kraków, 2011.
3. [Review] “Yvonne Kleinmann (ed.), Komunikation durch symbolische Akte. Religiöse Heterogenität und politische Herrschaft in Polen-Litauen, Stuttgart 2010, Franz Steiner Verlag, pp. 305”, Acta Poloniae Historica, 103 (2011).
4. “Atlas historyczny Polski. Województwo kaliskie w drugiej połowie XVI wieku”, in: Kamienie Milowe w Kartografii, eds. J. Ostrowski, P. Weszpiński, Z Dziejów Kartografii, vol. 17, Warszawa, 2013.
5. “Kontrowersje wyznaniowe w osiemnastowiecznej Warszawie na przykładzie działalności bractwa św. Benona”, in: Materiały z Międzynarodowej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej II Lubelska Jesień Historyczna 25–27.10.2013, eds. K. Świgoń, K. Jakimowicz, Lublin, 2014.
6. Source edition of the tax registers of Konin county for the years 1564, 1565, 1576, 1577, 1578, 1579, 1581 i 1583 (with A. Dunin-Wąsowicz, J. Suproniuk, M. Słomski, U. Zachara-Związek), Atlas Źródeł i Materiałów z Dziejów Dawnej Polski, no. 2: Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w., ed. M. Słoń, 2015, http://www.atlasfontium.pl/index.php?article=kaliskie (access: 6.06.2017).
7. Source edition of the tax registers of Wałcz county for the years 1563, 1577, 1579, 1582 (with K. Chłapowski, U. Zachara-Związek), Atlas Źródeł i Materiałów z Dziejów Dawnej Polski, no. 3: Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa poznańskiego w XVI w., ed. M. Słoń, 2015, http://www.atlasfontium.pl/index.php?article=poznanskie (access: 6.06.2017).
8. “Gospodarczy wymiar niemieckojęzycznej migracji do osiemnastowiecznej Warszawy”, in: Skąd się biorą warszawiacy? Migracje do Warszawy w XIV–XXI wieku, eds. K. Wagner, K. Zwierz, P. Piechocki, Warszawa 2016.

Contact:

m_kuc@tlen.pl