Researchers

Dorota Dukwicz

PhD awarded (date and institution):

March 19, 2008, IH PAN

Further academic qualifications:

Specialisation:

political history of the 18th century

Additional information

Department/Section:
Department of Modern History

Participation in research projects:
1.
[participant] „Społeczeństwo wobec państwa w Rzeczypospolitej szlacheckiej od XVI do XVIII w.” [“Society and the state under the First Republic of Poland, 16th–18th centuries”], completed.
2. [participant] „Edycja źródeł dyplomatycznych do panowania Stanisława Augusta” [“Edition of diplomatic sources for the study of the reign of Stanisław August”], completed.
3. [participant] „Prestiż jako czynnik w życiu politycznym, społecznym, gospodarczym i kulturowym w czasach nowożytnych” [“Prestige as a factor in political, social, economic and cultural life in the modern period”], funded by IH PAN.

Selected publications:

Books:
1. [with E. Zielińska] Entretiens du roi Stanislas Auguste avec Otto Magnus von Stackelberg (1773–1775), Warszawa, 2017.
2. Rosja wobec Sejmu Rozbiorowego Warszawskiego (1772–1775), Warszawa, 2015.

Articles:
1. “‘l’humanité […] m’oblige à contribuer aux progrès de l’instruction en Pologne’ – czyli o kulisach ustanowienia Komisji Edukacji Narodowej”, Przegląd Historyczny, no. 1 (2018), pp. 73–93.
2. “Czy rozbiór był wstrząsem? Problem reakcji społeczeństwa szlacheckiego Rzeczypospolitej na zabór części terytorium oraz utratę suwerenności w okresie pierwszego rozbioru”, in: ‘My i oni’. Społeczeństwo nowożytnej Rzeczypospolitej wobec państwa, ed. W. Kriegseisen, Warszawa, 2016, pp. 355–377.
3. “‘Szalone zabobony prostactwa, którzy zapowietrzonym trupom titulo upiorów zęby wyrywali i krew ich ssali’, czyli o polskich planach kordonu sanitarnego w czasie konfederacji barskiej”, in: Czystość i brud. Higiena nowożytna (XV–XVIII w.), eds. W. Korpalska, W. Ślusarczyk, Bydgoszcz, 2015, pp. 297–310.
4. “Kontakty króla Stanisława Augusta z ambasadorami Katarzyny II w Warszawie w świetle Pamiętników królewskich”, in: Pamiętniki Stanisława Augusta i ich bohaterowie, ed. A. Grześkowiak-Krwawicz, Warszawa, 2015, pp. 265–291.
5. “Stanisław August w świetle korespondencji z Franciszkiem Ksawerym Branickim 1769–1770”, in: W cieniu wojen i rozbiorów. Studia z dziejów XVIII i początków XIX wieku, eds. U. Kosińska, D. Dukwicz, A. Danilczyk, Warszawa, 2014, pp. 278–309.
6. “Warsztat badacza wieku XVIII w ‘Historyce’ Władysława Konopczyńskiego”, in: Władysław Konopczyński jako badacz dziejów XVIII wieku, eds. Z. Zielińska, W. Kriegseisen, Warszawa, 2014, pp. 167–189.
7.O potrzebie szerokiego spojrzenia na źródło, jego kontekst historyczny i kulturowy. Uwagi na marginesie książki ‘Emigracyjne listy generała Jana Komarzewskiego do króla Stanisława Augusta Poniatowskiego’”, Studia Źródłoznawcze, 51 (2013), pp. 177–182.
8. “Stanisław August wobec pierwszego rozbioru”, in: Stanisław August i jego Rzeczpospolita. Dramat państwa, odrodzenie narodu, eds. A. Sołtys, Z. Zielińska, Warszawa, 2013, pp. 101–115.
9.The Internal Situation in the Polish-Lithuanian Commonwealth (1769–1771) and the Origins of the First Partition (In the Light of Russian Sources)”, Acta Poloniae Historica, 103 (2011), pp. 67–84.
10. “Czy konfederacja barska była przyczyną pierwszego rozbioru Polski? (Rosja wobec Rzeczypospolitej w latach 1769–1771)”, in: Konfederacja barska. Jej konteksty i tradycje, eds. A. Buchmann, A. Danilczyk, Warszawa, 2010, pp. 103–116.
11. “Sekretne wydatki rosyjskiej ambasady w Warszawie w latach 1772–1790”, in: Gospodarka, społeczeństwo, kultura w dziejach nowożytnych, eds. A. Karpiński, E. Opaliński, T. Wiślicz, Warszawa, 2010, pp. 449–465.
12. “Krytyka naukowa Jerzego Michalskiego”, in: W kręgu badaczy dziejów politycznych XVIII wieku: Józef Feldman — Emanuel Rostworowski — Jerzy Michalski, eds. W. Kriegseisen, Z. Zielińska, Warszawa, 2010, pp. 137–160.
13. “Restricted Sovereignty of the Sejm. The Plenipotentiary Delegation and Ratification of the First Partition Treaty”, in: Separation of Powers and Parliamentarism, the Past and the Present. Law, Doctrine, Practice, eds. W. Uruszczak, K. Baran, A. Karabowicz, Warszawa, 2007, pp. 454–467.
14. “Ambasador Otto Magnus von Stackelberg wobec króla Stanisława Augusta w przededniu sejmu rozbiorowego 1773–1775”, Wiek Oświecenia, 15 (1999), pp. 95–108.
15. “Sobolewski Stanisław”, “Stadnicki Franciszek”, “Staniszewski Tadeusz”, “Staniszewski Zygmunt”, and [with M. Zwierzykowski] “Sułkowski Antoni”, “Sułkowski August”, “Sułkowski Franciszek”, in: Polski Słownik Biograficzny.

Contact:

dorotadukwicz@poczta.onet.pl