Researchers

Anna Gruca

PhD awarded (date and institution):

June 16, 1987, Jagiellonian University

Further academic qualifications:

Habilitation: 2008 (University of Wrocław)
Associate professor in IH PAN since 2010

Specialisation:

bibliographical research, history of the book in the 19th and 20th centuries (particularly the editorial movements in Cracow in the period of Galician autonomy)

Additional information

Department/Section:
Section for the Current Bibliography

Selected publications:

1. Bibliografia historii polskiej, Kraków–Warszawa, 1994–2014.
2. Księgozbiór Stanisława Wyspiańskiego, Kraków, 1991.
3. Spółka Wydawnicza Polska w Krakowie (1890–1916). Wydawnictwo krakowskich konserwatystów, Kraków, 1992.
4. Nakładem własnym… Autorzy jako wydawcy swoich prac w Krakowie w dobie autonomii galicyjskiej, Kraków, 2007.
5. “‘Bibliografia historii polskiej’ – problemy warsztatu bieżącej bibliografii specjalnej”, in: Bibliografia. Teoria – praktyka – dydaktyka, ed. J. Woźniak-Kasperek, Warszawa, 2009.
6. “Osobliwości rynku wydawniczo-księgarskiego Krakowa w okresie autonomii galicyjskiej”, in: Kraków – Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku, eds. H. Kosętka, G. Wrona, G. Nieć, Kraków, 2011, pp. 23–32.
7. “Katalog księgarski jako źródło informacji o książce i rynku wydawniczo-księgarskim oraz druk reklamowy (na przykładzie katalogów krakowskich z drugiej połowy XX wieku)”, in: Książka, biblioteka, informacja. Między podziałami a wspólnotą, eds. J. Dzieniakowska, M. Olczak-Kardas, Kielce, 2012, pp. 80–94.
8. “Forma typograficzna książki z przełomu XIX i XX wieku w ocenie recenzentów”, in: W poszukiwaniu odpowiedniej formy. Rola wydawcy, typografa, artysty i technologii w pracy nad książką, ed. M. Komza, Wrocław, 2012, pp. 247–261.
9. “Bibliografie historyczne w ocenie czasopism fachowych”, in: Bibliografia. Źródła – standardy – zasoby, ed. J. Franke, Warszawa, 2013.
10. “Jadwiga Strokowa (1854–1916) i jej działalność na rzecz książki i oświaty ludu”, in: Książka, biblioteka, informacja: między podziałami a wspólnotą, eds. J. Dzieniakowska, M. Olczak-Kardas, Kielce, pp. 17–29.
11. “Książka dla ludu przełomu XIX i XX w. w opiniach środowisk katolickich”, in: Książka i biblioteka w komunikacji społecznej, eds. R. Aleksandrowicz, H. Rusińska-Giertych, Wrocław, 2015, pp. 139–153.
12. “Bibliografia historii polskiej. Bilans siedemdziesięciolecia”, in: Bibliografia. Historia, teoria, praktyka, eds. J. Woźniak-Kasperek, J. Franke, Warszawa, pp. 35–47.
13. “Działalność wydawnicza Akademii Umiejętności w czasie pierwszej wojny światowej”, in: Kraków – Lwów, vol. 14: Książki XIX–XX wieku, eds. S. Kwiecień, I. Pietrzkiewicz, E. Wójcik, Kraków, 2016, pp. 41–52.
14. “Silesiaka w ‘Bibliografii historii polskiej’. Przyczynek do relacji między bibliografią historyczną ogólną a regionalną”, Śląski Kwartalnik Naukowy Sobótka, 71 (2016), no. 3, pp. 63–69.

Contact:

gruca@ih.pan.krakow.pl