Researchers

Anna Brus

MA awarded (date and institution):

June 19, 1980,

Further academic qualifications:

1987, diploma in research information and documentation

Specialisation:

history of Polish exiles in Siberia, history of Poland in the 19th century, source editing

Additional information

Department/Section:
Department of the History of Ideas and the History of the Intelligentsia in the 19th and 20th Centuries

Participation in research projects:
1.
„Zesłańcy polscy na Syberii” [“Polish exiles in Siberia”].
2. „Stowarzyszenie Ludu Polskiego” [“The Society of the Polish People”].
3. „Polski ruch niepodległościowy w 1. poł. XIX w.” [“The Polish independence movement in the first half of the 19th c.”].
4. „Specyfika rozwojowa dziejów Polski i Europy Środkowej. Analiza historyczna debat o wyjątkowości narodowej i regionalnej” [“Specific development patterns of Poland and Central Europe. A historical analysis of debates on regional and national exceptionalism”].
5. „Pamiętniki i listy polskich autorów z ziem zabranych 1795–1918” [“Memoirs and correspondence of Polish authors from partitioned Poland, 1975–1918”].
6. „Polscy zesłańcy na Syberii Zachodniej w drugiej połowie XVIII wieku – XIX wieku w oczach Rosjan i ludności syberyjskiej” [“Polish exiles in Western Siberia in the second half of the 18th century and in the 19th century as seen by Russians and indigenous Siberians”].

Selected publications:

1. Biographical entries in Polski Słownik Biograficzny (since 2007).
2. Zesłanie i katorga na Syberii w dziejach Polaków 1815–1914, by A. Brus, E. Kaczyńska, W. Śliwowska, Warszawa, 1992, pp. 438.
3. Na nieznane losy między Ołońcem i Jadryniem. Dwa pamiętniki z zesłania po powstaniu styczniowym, Warszawa, 1999, pp. 401.
4. [introduction, notes, collection of illustrations] Jadwiga Ostromęcka, Pamiętnik z lat 1862–1911, Warszawa, 2004, pp. 347.
5. [contributed to] Sokrates Starynkiewicz, Dziennik z lat 1887–1897, Warszawa, 2005, pp. 270.
6.et in Arcadia ego… Polish Exiles at Usol in Siberia after the January 1863 Uprising”, Acta Poloniae Historica, 100 (2009), pp. 113–132.
7. “Być demokratą na Polesiu około roku 1836, czyli zmącony spokój szlachcica Terleckiego z pińskiego powiatu albo nieszczęsne pożytki czytania zeznań śledczych”, in: Społeczeństwo – Kultura – Inteligencja. Studia historyczne ofiarowane Profesor Irenie Homoli-Skąpskiej, eds. E. Orman, G. Nieć, Kraków–Warszawa, 2009, pp. 149–165.
8. Historyczne peregrynacje. Szkice z dziejów Polaków i Rosjan w XIX wieku, ed. W. Śliwowska, Warszawa, 2012, pp. 494.
9. Stowarzyszenie Ludu Polskiego na Litwie i Białorusi. Szymon Konarski / Sodružestvo Polʹskogo Naroda v guberniâh vilenskoj i minskoj. Šimon Konarskij, Polskie Ruchy Społeczno-Polityczne i Życie Literackie 1832–1855. Studia i Materiały, Warszawa 2015, pp. 820.
10. “Listy z Bohdaniszek do Michała Kazimierza Romera”, in: Nieznane listy z Ziem Zabranych, ed. S. Wiech, Kielce, 2016, pp. 11–67.
11. Pamiętnik Emila Dybowskiego, Warszawa, 2017, pp. 182.

Contact:

abru7@wp.pl