Researchers

Andrzej Wierzbicki

PhD awarded (date and institution):

June 12, 1974, IH PAN

Further academic qualifications:

Habilitation: 1984 (IH PAN)
Full professorship: 1994

Specialisation:

history of ideas, history of historiography

Additional information

Department/Section:
Department of the History of Ideas and the History of the Intelligentsia in the 19th and 20th Centuries

Participation in research projects:
„Historiografia polska w dobie romantyzmu” [“Polish historiography in the Romanticism era”] (published: Warszawa, 1999).

Selected publications:

1. Naród – państwo w polskiej myśli historycznej dwudziestolecia międzywojennego, Wrocław, 1978.
2. “Wschód–Zachód w koncepcjach dziejów Polski”, in: Z dziejów polskiej myśli historycznej w dobie porozbiorowej, Warszawa, 1984.
3.L’anomalie du développement de la Pologne dans la pensée historique polonaise du XIXe siècle”, Acta Poloniae Historica, 51 (1985), pp. 51–81.
4. Konstytucja 3 maja w historiografii polskiej, Warszawa, 1993.
5. “Le ‘Annales’ nella riflessione degli storici polacchi”, Dimensioni e problemi della ricerca storica, 2 (1997), pp. 109–141.
6. Historiografia polska doby romantyzmu, Wrocław, 1999.
7. Groźni i Wielcy. Polska myśli historyczna XIX i XX wieku wobec rosyjskiej despotii, Warszawa, 2001.
8. “National characterology in Polish historical and poitical thought (late 18th–20th century)”, in: The National idea as research problem, ed. J. Sujecka, Warszawa, 2002, pp. 75–88.
9. “Rozwój nauk historycznych”, in: Polska Akademia Nauk 1952–2002. Uczeni i ich badania, ed. J. Tazbir, Warszawa, 2002, pp. 76–91.
10.From historiography to mythography? Myth in the last fifty years of Polish historiography”, Acta Poloniae Historica, 91 (2005), pp. 133–151.
11. “Józef Szujski (1835–1882); Władysław Smoleński (1851–1926)”, in: Nation and History. Polish historians from the Enlightenment to the Second World War, eds. P. Brock, J. D. Stanley, P.J. Wróbel, Toronto, 2006, pp. 85–100, 165–179.
12. “Prizrak murawiejnika. ‘Jewropiejskije’ strachi i nadjeżdy poljakow wo wrjemjena II Rjeczi Pospolitoj”, Istorik i Chudożnik, 1–2 (15–16) (2008), pp. 183–190.
13. Europa w polskiej myśli historycznej i politycznej XIX i XX wieku, Warszawa, 2009.
14. Spory o polską duszę. Z zagadnień charakterologii narodowej w historiografii polskiej XIX i XX wieku, 2nd edition, Warszawa, 2010.
15. “A kiedy źródeł zabraknie? Kartki z dziejów historiografii PRL”, in: Historyk wobec źródeł. Historiografia klasyczna i nowe propozycje metodologiczne, eds. J. Kolbuszewska, R. Stobiecki, Łódź, 2010, pp. 131–140.
16. “Mitologizacje i demitologizacje Słowiańszczyzny w polskiej myśli historycznej XIX wieku”, in: Mity i stereotypy w dziejach Polski i Ukrainy w XIX i XX wieku, eds. A. Czyżewski, R. Stobiecki, T. Toborek, Warszawa–Łódź, 2012, pp. 65–78.
17. Poczet historyków polskich. Historiografia polska doby podzaborowej, Poznań, 2014.
18. “Konserwatyści przeciw hipotezie podboju. W kręgu galicyjskich zwolenników koncepcji ‘samochętnych’ narodzin państwa polskiego [“The Conservatives against the hypothesis of conquest. The Galician advocates of the conception of a ‘self-engendered’ rise of the Polish state”], Klio Polska. Studia i Materiały z Dziejów Historiografii Polskiej”, vol. 7, Warszawa, 2015, pp. 63–84.
19. “Między endo- a egzogenezą państwa polskiego. Polemiki historyków polskich z historiografią niemiecką w czasach II Rzeczypospolitej” [“Between the endo and exogenesis of the Polish state: Polish-German historiografical polemics in the era of the Second Republic of Poland”], Klio Polska. Studia i Materiały z Dziejów Historiografii Polskiej, vol. 8, Warszawa, 2016, pp. 49–62.
20. “Jakiej żony historyk potrzebuje, by badacz jego myśli historycznej mógł tę myśl zrozumieć? Kilka refleksji na marginesie życia rodzinnego historyków lwowskich w II połowie XIX wieku”, in: Biografistyka we współczesnych badaniach historycznych. Teoria i praktyka, eds. J. Kolbuszewska, R. Stobiecki, Łódź, 2017, pp. 93–104.

Contact:

awierzbicki@ihpan.edu.pl