Researchers

Andrzej Romanowski

PhD awarded (date and institution):

June 16, 1982, Jagiellonian University, Faculty of Philology, Polish studies

Further academic qualifications:

Habilitation: 1999 (Jagiellonian University, Faculty of Philology, Polish studies)
Full professorship: 2004

Specialisation:

Polish literature of the 19th and 20th centuries, Polish-Lithuanian, Polish-Ukrainian and Polish-Belarusian literary relations, the confines of Polish literature, Polish literature and the independent state, biographical literature

Additional information

Department/Section:
Department of the Polish Biographical Dictionary (Head of the Department)

Participation in research projects:
[leader], preparation for print of the successive volumes of the Polish Biographical Dictionary, NPRH-funded.

Selected publications:

1. Rozkwitały pąki białych róż, vols. 1–2: Antologia, Warszawa, 1990.
2. Przed złotym czasem. Szkice o poezji patriotyczno-wojennej lat 1908–1918, Kraków, 1990.
3. Młoda Polska wileńska, Kraków, 1999.
4. Pozytywizm na Litwie, Kraków, 2003.
5. Skrzydlate słowa [with Henryk Markiewicz; a number of editions in 1990–2012].
6. “Opowieść prawdziwa o narożnej kamienicy w Krakowie”, in: Społeczeństwo, kultura, inteligencja. Studia historyczne, Kraków–Warszawa, 2009, pp. 307–318.
7. Polski Słownik Biograficzny. Przeszłość, teraźniejszość, perspektywy, Kraków, 2010.
8. “Krakowskie lata Romana Dmowskiego”, in: Kraków i Galicja wobec przemian cywilizacyjnych, Kraków, 2011, pp. 391–404.
9. “‘Co to za osobnik?’. W stulecie urodzin Pawła Jasienicy”, in: Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności”, vol. 8 (2009), Kraków, 2011, pp. 65–76.
10. “Ruskie płuco literatury polskiej”, in: Na pograniczach literatury, Kraków, 2012, pp. 147–161.
11. “Szul Bogusław”, in: Polski Słownik Biograficzny, vol. 49/2, Warszawa–Kraków, 2013, pp. 222–224.
12. “Nad ‘Pismami wybranymi’ Jerzego Turowicza”, Znak, 7–8 (2014).
13. “Między prawosławiem a protestantyzmem”, in: Funkcjonowanie języków i literatur na Litwie, Wilno, 2014, pp. 26–41.
14. Eugeniusz Kwiatkowski, Kraków–Radom, 2014.
15. “Łącznik [o Henryku Markiewiczu]”, Wielogłos, 1 (19) (2014).
16. “Pogranicza, czyli polskość”, Wielogłos, 2 (20) (2014).
17. “Z perspektywy pięćdziesiątego tomu ‘Polskiego Słownika Biograficznego’”, in: Polski Słownik Biograficzny, vol. 50, Warszawa–Kraków, 2014–2015, pp. V–X.
18. “‘Fałszywa historia mistrzynią fałszywej polityki’. Jak wyjść z zaklętego kręgu wzajemnych win i oskarżeń polsko-rosyjskich”, in: Pamięć i polityka historyczna w stosunkach polsko-rosyjskich, Warszawa, 2016, pp. 169–182.
19. “Literatura polsko-rusko-rosyjska?”, Wielogłos, 2 (28) (2016), pp. 1–26.

Contact:

arom44@wp.pl