Researchers

Agnieszka Cieślik

PhD awarded (date and institution):

May 16, 1996, IH PAN

Further academic qualifications:

Habilitation – 2010, IH PAN

Specialisation:

history of the media; history of aviation

Additional information

Department/Section:
Section for the History of Diplomacy and Totalitarian Systems

Selected publications:

Books:
1. Prasa okupowanego Lwowa, Warszawa, 1997.
2. Ochotnicza Legia Kobiet 1918–1921, Warszawa, 1998.
3. O człowieku, który się nie zgadzał. Pułkownik January Grzędziński, Warszawa, 2009.
4.
Muzealnictwo lotnicze w Polsce do 1963 roku. Idea–koncepcje–działania, Kraków, 2014.

Articles:
1. “Początki muzealnictwa lotniczego w Polsce: koncepcje i działania”, in: Pomniki dziedzictwa lotniczego Polski, ed. S. Januszewski, Wrocław, 2013.
2. “Tygodnik ‘Czarno na białem’ i dwie cenzury”, in: Nie należy dopuszczać do publikacji. Cenzura w PRL, eds. G. Gzella, J. Gzella, Toruń, 2013.
3. “Andrzej Strug i nowoczesna technika. Wokół dwóch wywiadów prasowych”, in: Andrzej Strug. Dzieło i czasy, ed. A. Kargol, Warszawa–Kraków, 2014.
4. “Edmund Libański i jego lwowskie czasopismo ‘Przemysłowiec’ (1903–1910)”, Rocznik Historii Prasy Polskiej, 19 (2016), fasc. 3 (43).
5. “Wokół Instytutu Techniki Szybownictwa i Motoszybownictwa we Lwowie (1932–1939)”, in: Przedwojenny Lwów i jego uczeni. Sylwetki–działalność naukowa–osiągnięcia, eds. S. Dorocki and P. Brzegowy, Kraków, 2016.
6. “Historia mediów na łamach ‘Zeszytów Prasoznawczych’”, in: ‘Zeszyty Prasoznawcze’ analiza zawartości 1957–2012. Metody, tematy, autorzy, eds. M. Kawka, R. Filas, P. Płaneta, Kraków, 2016.

Contact:

acieslik@ihpan.edu.pl