Researchers

Agata Barzycka-Paździor

PhD awarded (date and institution):

June 28, 2013, Jagiellonian University, Faculty of History

Further academic qualifications:

Specialisation:

biographical writing; social history of the 19th century, history of daily life, history of Galicia

Additional information

Department/Section:
Department of the Polish Biographical DictionarySection for the 19th and 20th Centuries

Participation in research projects:
Doctoral research grant (NN 108 094840): „Ojcostwo w drugiej połowie XIX i początkach XX wieku. Studium z dziejów rodziny galicyjskiej” [“Fatherhood in the second half of the 19th and early 20th century”], supervisor: Professor Krzysztof Zamorski, 2011–2013.

Selected publications:

1. “Krakowska sprawa Klugerówien. Mikrohistorie Galicyjskie”, Rocznik Przemyski, 52 (2016), no. 19, fasc. 1, pp. 53–72.
2. “Kupiec Henryk Szarski jako wiceprezydent Krakowa w latach 1907–1914”, Studia Historyczne, 43 (2010), fasc. 1, pp. 409–428.
3. “Macierzyństwo i dzieciństwo w drugiej połowie XIX w. w świetle „Dzienników” Aleksandry Czechówny z lat 1856–1904”, in: Społeczeństwo – Kultura – Inteligencja. Studia historyczne ofiarowane Profesor Irenie Homoli-Skąpskiej, eds. E. Orman, G. Nieć, Kraków–Warszawa, 2009, pp. 107–124.
4. “Fotografia jako źródło historyczne. Wybrane problemy”, Historyka, 36 (2006), pp. 50–72.

5. “Świeszewski Jan Alojzy Jakub Bonawentura, pseud.: J. S., J. Sw. (1806–1897), porucznik Wojska Polskiego, powstaniec listopadowy, inżynier, publicysta”, Polski słownik biograficzny, vol. 51, Warszawa–Kraków, 2017.
6. “Świeżawski (Swieżawski, Swierzawski) Leon (1870–1936), lekarz, literat, działacz społeczny, propagator ateizmu”, Polski słownik biograficzny, vol. 51, Warszawa–Kraków, 2016–2017.
7. “Święcicki Henryk (1852–1916), inżynier, ziemianin, działacz społeczny i polityczny, poseł do Dumy Państwowej”, Polski słownik biograficzny, vol. 51, Warszawa–Kraków, 2016-2017.
8. “Śniechowski Jan Marian (1853–1922), inżynier, chemik kolorysta, przedsiębiorca”, Polski słownik biograficzny, vol. 51, Warszawa–Kraków, 2016–2017.
9. “Śniegocki Michał, pseud. Radogost (1840–po 1912), uczestnik powstania styczniowego, oficer armii tureckiej”, Polski słownik biograficzny, vol. 51, Warszawa–Kraków, 2016–2017.
10.Szyszłło Wincenty, pseud. D’Okvietko, Okwietko (1872–1919), lekarz, działacz konspiracyjny, przyrodnik, filozof”, Polski słownik biograficzny, vol. 50, Warszawa–Kraków, 2014–2015.
11.Szukiewicz Wojciech Stanisław, pseud. Franciszek Jarząbek (1867–1944), publicysta, tłumacz, działacz społeczny”, Polski słownik biograficzny, vol. 49, Warszawa–Kraków, 2013–2014.
12.Syrski Szymon Adam (1829–1882), lekarz, biolog, podróżnik, profesor zoologii Uniwersytetu Lwowskiego”, Polski słownik biograficzny, vol. 46, Warszawa–Kraków, 2009–2010.

Contact:

barzycka@ih.pan.krakow.pl