Researchers

Adam Danilczyk

PhD awarded (date and institution):

May 28, 2009, IH PAN

Further academic qualifications:

Specialisation:

political history of the 18th century, Polish-Russian relations during the reign of Stanisław August, the Bar Confederation; the Four-Year Sejm, military history

Additional information

Department/Section:
Department of Source Criticism and Editing

Participation in research projects:
1.
[leader] „Instrukcje ambasadorów rosyjskich w Rzeczypospolitej 1772–1793” [“The instructions of Russian ambassadors in Poland, 1772–1793”], NPRH-funded.

Selected publications:

1. Targowica czyli zdrada, Warszawa, 2016.
2. Korespondencja dyplomatyczna Stanisława Augusta z Augustynem Debolim. 1781 r., eds. E. Zielińska, A. Danilczyk, Warszawa, 2015.
3.
“Werbunek austriacki i pruski na ziemiach Rzeczypospolitej w okresie rządów Rady Nieustajacej”, Społeczeństwo Staropolskie. Seria Nova, vol. 4, Warszawa, 2015.
4. Korespondencja dyplomatyczna Stanisława Augusta z Augustynem Debolim. 1780 r., eds. E. Zielińska, A. Danilczyk, Warszawa, 2012.
5. W kręgu Afery Dogrumowej. Sejm 1786 roku, Warszawa, 2010.
6. Konfederacja Barska. Jej tradycje i konteksty, eds. A. Buchmann, A. Danilczyk, Warszawa, 2010.
7. “Przez Petersburg do Warszawy. Dyplomacja francuska nad Wisłą w XVIII wieku (do 1787 r.)”, in: Anglosasi, Francuzi i Polacy – wzajemny wizerunek dawniej i dziś, eds. P. Guzowski, M. Kamecka, Białystok, 2005.
8.Afera Dogrumowej a konsolidacja opozycji antykrólewskiej w latach 1785–1786”, Kwartalnik Historyczny, 111 (2004).
9. Biographical entries in Polski Słownik Biograficzny: “Strzałkowski Franciszek”, “Suffczyński Antoni”, “Suffczyński Józef”, “Szaniawski Stanisław”.

Contact:

adanilczyk@ihpan.edu.pl