Cooperators

Swobodziński Marcin

PhD awarded:

June 22, 2017, IH PAN

Specialisation:

history of Brandenburg–Prussia; Brandenburg–Prussian–Polish relations in the 17th century and the 1st half of the 18th century; history of Gdańsk in the 17th century; history of archives; history of the State Archive in Gdańsk before 1945

Department/Section:

Section for the History of Gdańsk and the Maritime History of Poland

Selected publications:

1. “Narodziny mitu ‘toruńskiej krwawej łaźni’ i ‘krwawego sądu’”, Rocznik Toruński, 38 (2011), pp. 197–213.
2. “Okoliczności i znaczenie ostatniego aktu renowacji inwestytury w Prusach Książęcych w lutym 1649 roku”, in: Od traktatu kaliskiego do pokoju oliwskiego. Polsko-krzyżacko-pruskie stosunki dyplomatyczne w latach 1343–1660, Warszawa, 2014, pp. 325–335.
3. “Źródła do dziejów politycznych Gdańska w pierwszym okresie bezkrólewia po śmierci Jana III Sobieskiego (VI–XII 1696) w zasobie Archiwum Państwowego w Gdańsku”, Historia–Archiwa–Gdańsk, 1 (2018), pp. 27–38.

Contact:

marcin_swob@interia.pl