Cooperators

Kann Piotr

MA awarded:

1991, Academy of Fine Arts, Warsaw

Specialisation:

design (currently: digital cartography)

Department/Section:

Department of Historical Atlas

Selected publications:

1. [co-author] Historical Atlas of Poland in the 2nd Half of the 16th Century. Voivodeships of Cracow, Sandomierz, Lublin, Sieradz, Łęczyca, Rawa, Płock and Mazovia, ed. M. Słoń, Geschichte – Erinnerung – Politik: Posener Studien zur Geschichts-, Kultur- und Politikwissenschaft, vol. 6, Frankfurt am Main, 2014.
2. [co-author] Corona Regni Poloniae, część centralna w drugiej połowie XVI wieku [wall map], Warszawa, 2014.
3. [co-author] Atlas historyczny Polski, mapy szczegółowe XVI wieku, ed. M. Słoń, Warszawa, 2014.
4. [with T. Panecki] “The ‘Gaul /Raczyński’ Map of Greater Poland (1807–1812). A Project for a Digital Edition”, in: Editionswissenschaftliches Kolloquium 2015. Die Geschichte im Bild, eds. H. Flachenecker, K. Kopiński, J. Tandecki, Toruń, 2016, pp. 239–255.

Participation in conferences:

1. XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa polsko-niemieckiej Grupy Dyskusyjnej ds. edycji źródeł: „Historia w obrazie” (Geschichte im Bild), Toruń 2015.
2. XXXI Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii, Nieborów 2017.
3. The 17th International Conference of Historical Geographers, Warszawa 2018.

Participation in research projects:

“Cyfrowe edycje map dawnych: perspektywy i ograniczenia na przykładzie Mapy geograficzno-wojskowej i statystycznej Wielkopolski (1807–1812)” [“Digital Editions of Old Maps: Perspectives and limitations. The case of Mapa geograficzno-wojskowa i statystyczna Wielkopolski (1807–1812)”], 2015/17/N/HS3/01267.

Contact:

piotrkann@wp.pl