Cooperators

Nalewajko Małgorzata

PhD awarded:

1994 (IH PAN)

Further academic qualifications:

Habilitation: 2014 (University of Warsaw, Faculty of Modern Languages)

Specialisation:

recent history: mass migrations in the 20th century (with a particular emphasis on Poles in Spain), nation-building processes, interethnic relations, identity, multiculturalism, history of Latin America (19th and 20th c.; especially the Andean Mountains), history of Polish-Spanish relations

Department/Section:

Department of the Social History of the 19th and 20th Centuries

Employed at:

Institute of Iberian and Ibero-American Studies, University of Warsaw

 Selected publications:

1. “Les immigrés polonais en Espagne, 1989–2007. Du changement en Pologne jusqu’à son adhésion à l’Union Européenne et son entrée dans l’espace Schengen”, Migrations Société, 23 (2011), no. 137, pp. 13–33.
2. El debate nacional en el Perú (1920–1933), Warszawa, 1995.
3. “Społeczeństwa narodowe czy wielokulturowe? Spory o teorie i kształt rzeczywistości na marginesie ‘Społeczeństwa wieloetnicznego’ G. Sartoriego”, Dzieje Najnowsze, 35 (2003), no. 2, pp. 177–190.
4. “Imigranci polscy w Hiszpanii – przypadek typowy czy szczególny?”, Przegląd Polonijny, 4 (2003).
5. España y Polonia. Los encuentros, ed. E. González Martínez, Madrid, 2005.
6.Od strajków sierpniowych do groźby interwencji. Obraz wydarzeń ‘El País’ (sierpień–grudzień 1980 r.)”, Dzieje Najnowsze, 37 (2005), no. 3, pp. 97–117.
7. “Wpływ procesów migracyjnych na kształtowanie się nowych społeczności i nowych kultur”, in: Migracje: dzieje, typologia, definicje, eds. A. Furda, W. Wysoczański, Wrocław, 2006.
8. “‘Boletín Polonia’ i ‘Archipelag’ – dwa czasopisma polonijne w Alcalá de Henares”, in: Migracje. Hiszpańskojęzyczna przestrzeń. Trzy kontynenty, ed. J. Zamojski, Warszawa, 2007.
9. “La imagen de los acontecimientos polacos de los años 80 del siglo XX en las columnas de ‘El País’”, in: El cambio de la imagen mutua de Polonia y España desde la transición, Warszawa, 2008.
10. Nieznani a bliscy. Historyczne i społeczne uwarunkowania recepcji polskiej imigracji przełomu XX i XXI wieku w Hiszpanii, Warszawa, 2012.
11. “La imagen de Polonia en los testimonios españoles de la postguerra”, in: Realidades heterogeneas. Reflexiones en torno a la literatura, lengua, historia y cultura ibericas e iberoamericanas, eds. K. Kumor, E. Waluch-de la Torre, Warszawa, 2012.
12. “Episodios judios en la imagen mutua de España y Polonia”, Itinerarios, 16 (2012).
13. “La imagen de la España franquista en los reportajes polacos”, Itinerarios, 18 (2013), pp. 159–180.
14. “Los polacos hacia América Latina. La política emigratoria del gobierno polaco en el período de entre guerras”, in: Migraciones internacionales, actores sociales y Estados. Perspectivas del análisis histórico, eds. E. González Martínez, A. Fernández, Madrid, 2014, pp. 129–147.
15. “Polacos rumbo a España: flujos migratorios en el periodo 1989–2004/2007”, in: De la ex URSS hacia todos los lugares. Distintas dimensiones del proceso migratorio. Países de origen y de destino, eds. C. Pizzonia, S. Masseroni, Mexico, 2014, pp. 211–233.
16. “Los inmigrantes polacos en Brasil en sus testimonios”, in: Migraciones transatlánticas. Desplazamientos, etnicidad y políticas, eds. E. González Martínez, R. González Leandri, Madrid, 2015, pp. 248–267.
17. Książę de Parcent (Casimiro Florencio Granzow de la Cerda), Dramat Warszawy 1939–1945, Warszawa, 2016, pp. 7–26 [translation, introduction and notes].
18. “Los españoles residentes en Polonia y su imagen del país de acogida”, Itinerarios, 24 (2016), pp. 281–307.

Participation in research projects:

1. Co-ordination of the joint research project of PAN and CSIC “Zmiana wzajemnego wizerunku Polski i Hiszpanii od czasu przejścia do demokracji” [“The change in the mutual perception of Poland and Spain after transition to democracy”], 2007–2008.
2. Participation in the joint research project of PAN and CSIC “Polska i Hiszpania: od masowych migracji do obu Ameryk do zamykania granic europejskich” [“Poland and Spain: from mass migration to the Americas to the closing of the European borders”] (2001–2006).

Contact:

m.j.nalewajko@uw.edu.pl