Cooperators

Korolov Gennadii

PhD awarded:

2010, Institute of History of the Ukrainian Academy of Sciences in Kiev

Further academic qualifications:

Docent: 2017 (as above)

Specialisation:

history of ideas, history of historiography, history of federalist ideas in East-Central Europe

Department/Section:

Department of the History of the 20th Century / Section for the History of Diplomacy and Totalitarian Systems

Other:

2018–2019 – visiting researcher in the Ukrainian Research Institute, Harvard University

Selected publications:

1. “Środkowoeuropejski federalizm: od ideologicznych utopii od państw narodowych”, Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, 12 (2014), no. 7, pp. 55–79.
2. “Antemurale польской историографии: Оскар Халецкий о ягеллонской идее, федерализме и пограничье Запада”, Ab Imperio, 2 (2015), pp. 363–382.
3. “Federalistyczne utopie w Europie Środkowo-Wschodniej (na początku XX wieku): projekty ‘Stanów Zjednoczonych’ wobec małych narodów”, in: R. Baron, R. Madecki, J. Malicki, Czeskie badania nad Polską w kontekście Europy Środkowej i Wschodniej, Praha, 2016, pp. 379–388.
4. “‘Intelektualista antykolonialny’ Anton Łuckiewicz i ‘nacjonalista hybrydowy’ Otto Eichelman: komparatystyczne studium utopii federacyjnych”, Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, LII (2017), no. 1, pp. 55–70.
5. “‘Dwie Europy Środkowe’ Oskara Haleckiego w ‘cieniu imperializmów’”, Kwartalnik Historyczny, 124 (2017), no. 4, pp. 677–698.

Contact:

gkorolov@ihpan.edu.pl