Cooperators

Dacka-Górzyńska Iwona

PhD awarded (date and institution):

October 15, 2004

Department/Section:

Department of Source Criticism and Editing

Selected publications:

1. [co-editor with A. Karpiński] Społeczeństwo staropolskie. Seria nowa, vols. I–III, Warszawa, 2008–2011.
2. [co-editor with J. Partyka] Staropolskie kompendia wiedzy, Warszawa, 2009, pp. 293.
3. Wokół herbów – erudycje Gabriela Rzączyńskiego SJ, in: Staropolskie kompendia wiedzy, eds. I. M. Dacka-Górzyńska, J. Partyka, Warszawa, 2009, pp. 133–156.
4. “‘Polski Kodeks Honorowy’ Władysława Boziewicza”, Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego nowej serii, vol. IX (XX), 2010, pp. 81–89.
5. “Pamięć zaklęta w kamieniach – epitafia w kościele św. Krzyża w Warszawie”, in: Serce miasta. Kościół Świętego Krzyża w Warszawie, eds. K. Sztarbałło and M. Wardzyński, Warszawa, 2010, pp. 236–247.
6. “Heraldyka w kolegium jezuitów w Poznaniu”, in: Wokół jezuickiej fundacji Uniwersytetu z 1611 r., eds. D. Żołądź-Strzelczyk and R. Witkowski, Poznań, 2011, pp. 237–254.
7. “O nieznanych dzieciach magnaterii polskiej w świetle parafialnych metryk zmarłych kościoła św. Krzyża w Warszawie z lat 1670–1801. Wybrane przykłady”, Przegląd Historyczny, vol. 102, fasc. 3, pp. 461–484.

Participation in research projects:

1. “Źródła do dziejów Polski i Rzeczypospolitej”, research topic: “Inscriptions in Warsaw churches funded before 1800”.

Contact:

iwonamd@orange.pl