Cooperators

Zhyvachivskyi Andrii

MA awarded:

1 July 2010, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University in Ivano-Frankivsk

Specialisation:

history of the Ottoman Empire in the Modern Period, history of Crimea, borderlands

Department/Section:

Department of Modern History

Selected publications:

1.The Governors of Kefe and Azak in Ottoman-Muscovite Relations in the Fifteenth-Seventeenth Centuries and the Issue of Titulature”, Acta Poloniae Historica, 115 (2017), pp. 211–234.
2. “The Role of Bakhchisaray and Kefe in Ottoman-Polish Relations in the First Half of the 17th Century”, in: Turkish-Polish Relations, 1414–2014. International Conference proceedings book, 6–7 June 2014, Warszawa–Ankara, 2017, pp. 503–522.
3. “Ludy turkijskie na służbie książąt Rusi Południowej”, in: Colloquia Russica, vol. 1: Ruś Średniowieczna a sąsiedzi (IX – połowa XIII wieku). Materiały pokonferencyjne z międzynarodowej konferencji naukowej, Kraków, 24–26 listopada 2010 r., Kraków, 2011, pp. 69–73.
4. “Kaffa a ziemie ruskie w drugiej połowie XV wieku. Handel czarnomorski”, in: Colloquia Russica I, vol. 3: Ruś w epoce najazdów mongolskich (1223–1480). Materiały pokonferencyjne z międzynarodowej konferencji naukowej, Warszawa, 15–17 listopada 2012, Kraków, 2013, pp. 208–215.

Participation in research projects:

Turkish government scholarship (Türkiye Bilimsel ve Tehnolojik Araştırma Kurumu) at İstanbul Şehir Universitesi, 2014–2015.

Contact:

zhandriy22@yahoo.com