Wydawnictwo Instytutu Historii PAN

Kierownik: Katarzyna A. Chmielewska
tel.: 22 831 02 61-62 w. 44
wydawnictwo@ihpan.edu.pl

 

Redakcja:
Ewa Bazyl
Jolanta Rudzińska
Małgorzata Świerzyńska
Grażyna Waluga

 

Redakcja techniczna:
Dariusz Górski
Marcin Szcześniak

 

Dystrybucja: Krzysztof Kubik
tel.: 22 831 02 61-62 w. 60
kkubik@ihpan.edu.pl
www.ksiegarnia-ihpan.edu.pl

 

Redakcja oddelegowana do PSB:
Lilia Kowkiel
Halina Smyrska