Dr Wiesława Duży laureatem konkursu MINIATURA 2

Dr Wiesława Duży laureatem konkursu MINIATURA 2

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło ostatnie listy rankingowe w konkursie MINIATURA 2. Wśród laureatów znalazło się 81 naukowców, w tym 77 związanych z 40 instytutami Polskiej Akademii Nauk. Otrzymają oni łącznie niemal 2,96 mln zł na realizację działań naukowych takich jak badania wstępne, badania pilotażowe, kwerendy, staże, konsultacje naukowe i wyjazdy konferencyjne. Więcej szczegółów na stronie: https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2019-04-09-ostatnie-wyniki-miniatura2

Pracownikiem naukowym IH PAN, który znalazł się wśród laureatów konkursu, jest dr Wiesława Duży z wnioskiem „Sieć osadnicza Warmii – badania wstępne”. Serdecznie gratulujemy!