Dr hab. prof. IH PAN Maciej Górny z nagrodą honorową w XVIII edycji konkursu im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego

Dr hab. prof. IH PAN Maciej Górny z nagrodą honorową w XVIII edycji konkursu im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego

Nagroda im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego przyznawana jest od 2001 r. w uznaniu wybitnych osiągnięć jednemu z grona polskich oraz zagranicznych autorów zajmujących się dziejami Europy Środkowo-Wschodniej i jej relacji z Polską od średniowiecza do współczesności. Przyznaje ją Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział w Krakowie i Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego. Fundatorem Nagrody jest Wydawnictwo Literackie.

W XVIII edycji konkursu laureatami zostali prof. Piotr Kołakowski i prof. Michał Jarnecki, autorzy książki Ukraiński Piemont: Ruś Zakarpacka w okresie autonomii 1938–1939. Nagrodę honorową otrzymał dr hab. prof. IH PAN Maciej Górny za książkę Kreślarze ojczyzn: geografowie i granice międzywojennej Europy.

Serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji na stronie: https://www.uj.edu.pl/wiadomosci/-/journal_content/.