Dr Dominik Szulc laureatem konkursu „Forum Akademickiego” na artykuł popularnonaukowy

Dr Dominik Szulc laureatem konkursu „Forum Akademickiego” na artykuł popularnonaukowy

Wiceminister nauki Sebastian Skuza i prof. Zbigniew Marciniak, przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego wręczyli 8 lutego dyplomy zwycięzcom XIII Konkursu „Forum Akademickiego” na artykuł popularnonaukowy „Skomplikowane i proste. Młodzi uczeni o swoich badaniach”.

III nagrodę otrzymał pracownik naukowy IH PAN, dr Dominik Szulc. Serdecznie gratulujemy!

Nagrodzeni zostali również:
I nagroda – Katarzyna Pańczyk (Akademia Pomorska w Słupsku),
II nagroda – Magdalena Kłodowska (Instytut Fizyki Jądrowej PAN im. H. Niewodniczańskiego w Krakowie).

Wyróżnienia: Edyta Charzyńska (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Olga Kielak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Aksel Kobiałka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) oraz Tomasz Skawiński (Uniwersytet Wrocławski).

Fundatorami nagród i partnerów konkursu były: Stowarzyszenie Kopipol, Plagiat.pl, StatSoft Polska, Emapa, Kingston Technology, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej i Wydawnictwo Naukowe PWN.

Honorowym patronem konkursu jest Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Konkurs dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, umowa nr 985/P-DUN/2016.

Więcej informacji: https://forumakademickie.pl/news/dyplomy-dla-laureatow-konkursu-forum-akademickiego/