Dr Adrian Jusupović laureatem „Nagród Przeglądu Wschodniego” 2017

Dr Adrian Jusupović laureatem „Nagród Przeglądu Wschodniego” 2017

Dr Adrian Jusupović wraz z dr hab. Dariuszem Dąbrowskim decyzją Jury „Nagrody Przeglądu Wschodniego”, zebranego na posiedzeniach 30 stycznia i 28 lutego 2018 r., w składzie: Adolf Juzwenko, Maria Kałamajska-Saeed, Jan Malicki, Wojciech Materski, Lech Mróz, Andrzej Rachuba, Leszek Zasztowt i Ewa Ziółkowska, otrzymał Nagrodę „Przeglądu Wschodniego” 2017 XXV Edycja Jubileuszowa, w kategorii „Edycja Źródeł” za książkę Kronika halicko-wołyńska: kronika Romanowiczów, wyd. Avalon, Kraków–Warszawa 2017. Serdecznie gratulujemy!

 

Nagrodę w Kategorii: „Dzieła Krajowe” otrzymał Albin Głowacki za Na pomoc zesłańczej edukacji. Działalność wydawnicza Komitetu do spraw Dzieci Polskich w ZSRR (1943–1946), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017.

Nagrodę w Kategorii: „Dzieła Zagraniczne” otrzymali Kirył Koczegarow za Rzeczpospolita a Rosja w latach 1680–1686. Zawarcie traktatu o pokoju wieczystym, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Warszawa 2017 oraz Aleksander Podrabinek za Dysydenci: nieuleczalnie nieposłuszni, Ośrodek „Karta”, Warszawa 2017.

Nagrodę w Kategorii: „Popularyzacja problematyki wschodniej” otrzymał Grzegorz Rąkowski za Serię przewodników.

Nagroda Specjalna przypadła prof. Annie Filipczak-Kocur za całokształt badań, pracy i twórczości naukowej, prof. Mirosławowi Hrochowi za całokształt badań, pracy i twórczości naukowej oraz prof. Andrzejowi Poppemu za całokształt badań, pracy i twórczości naukowej.

Nagrodę im. Aleksandra Gieysztora otrzymała Biblioteka Polska w Paryżu.

 

Uroczyste wręczenie Nagród Przeglądu Wschodniego 2017 XXV Edycja Jubileuszowa, odbędzie się w sobotę, 24 marca 2018 roku o godz. 11 w Sali Senatu Pałacu Kazimierzowskiego, Uniwersytet Warszawski (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28).