Doktoranci

Paweł Lesisz

Data i miejsce uzyskania stopnia magistra:

,

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

Specjalizacja

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Zakład Historii Idei i Dziejów Inteligencji w XIX–XX wieku

Udział w konferencjach:
1.
[referat] „Hipolit Korwin-Milewski – obywatel ziemski i działacz”, Ogólnopolska Sesja Naukowa „Żywoty Polaków w XX wieku”, 19.05.2017.
2. [referat] „Przykłady repolonizacji publicznej Wilna po rewolucji 1905”, II Konferencja Studenckiego Ruchu Naukowego Wydziału Historycznego UW, 20–21.05.2017.
3. [referat] „Pielgrzymki do Wilna w latach 1905–1914 jako manifestację niezależności religijnej i narodowej, Interdyscyplinarna Sesja Naukowa „Pro libertate! Niezależność – Suwerenność – Niepodległość od starożytności do czasów współczesnych”, 15.03.2018.

Ważniejsze publikacje:

1. Pielgrzymki do Wilna w latach 1905–1914 jako manifestacje niezależności religijnej i narodowej, „Pro libertate! Niezależność – Suwerenność – Niepodległość”, 2019 [w druku].
2. Tramwaje konne w Wilnie w latach 1887–1914, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. LXVI, nr 4, 2018 [w druku].
3. Polskość to nie tylko tańce ludowe, „Wprost”, nr 32, 2018, s. 13.
4.
Nowe życie palanta, „Wprost”, nr 13, 2018, s. 54–55.
5.
[wraz z: Edyta Gietka] Kocha, lubi, subskrybuje, „Polityka”, nr 43, 2017, s. 24–26.
6. Zapach smaru i kadzidła, „Wprost”, nr 2, 2017, s. 45–47.

Kontakt:

paw.lesisz@gmail.com