Doktoranci

Jekaterina Merkuljeva

Data i miejsce uzyskania stopnia magistra:

Czerwiec 19, 2003 , Uniwersytet Wileński

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

Specjalizacja

dyplomacja hetmana wielkiego koronnego Adama Mikołaja Sieniawskiego

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Zakład Studiów Nowożytnych

Temat badawczy:
„Jan Charowski Papaz-zade – tłumacz języków orientalnych w służbie hetmana A. M. Sieniawskiego i jego dzieło”.

Ważniejsze publikacje:

1. Elementy szyickie w rękopisach Tatarów litewskich (zarys), „Rocznik Muzułmański” 10, 2016.

Kontakt:

aniretakej@gmail.com