Doktoranci

Łukasz Mieszkowski

Data i miejsce uzyskania stopnia magistra:

,

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

Specjalizacja

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Zakład Historii Idei i Dziejów Inteligencji w XIX–XX wieku

Udział w grantach i projektach badawczych:
„Smoki i wszy. Zaraza w Polsce 1918–1922”, opiekun naukowy – dr hab. prof. IH PAN Maciej Górny

Udział w konferencjach:
1. Wykład otwierający (keynote lecture) „The Museum Boom Revisited. How New Trends are Adapted in Poland and Consequences they Bring” na konferencji „Transforming the Museum: Exploration”, 27 maja 2016 r., Berlin.
2. Referat „Nowe miejsce pamięci w Sobiborze” na konferencji „Akcja Reinhardt – Historia – Pamięć komunikacyjna – Pamięć kulturowa”, 7 lipca 2017 r., Berlin.
3. Referat „Nowe miejsce pamięci w Sobiborze” na konferencji „Sobibór jako europejskie miejsce pamięci i edukacji”, 5 maja 2016 r., Lublin.
4. Referat „Dragons and Lice. Plague in Poland 1918–1922” na seminarium Imre Kertész Kolleg, 13 marca 2017 r., Jena.

Stypendia, staże, praktyki:
1. Stypendium doktoranckie (doctoral fellowship) w Instytucie Historii Europejskiej im. Leibniza w Moguncji, w Niemczech, 2018.
2. Stypendium doktoranckie w Imre Kertész Kolleg w Jenie, w Niemczech, w latach 2013–2016.
3. W latach 2012–2014 udział w Akademii Polin (dwuletni projekt edukacyjny Muzeum Historii Żydów Polskich mającym na celu przygotowanie kadry edukatorów Muzeum).
4. W latach 2013–2014 udział w dwóch corocznych, tygodniowych szkołach letnich Imre Kertész Kolleg, prowadzonych przez wykładowców Cornell University i Uniwersytetu Karola w Pradze, poświęconych europejskiej myśli historiozoficznej i politycznej w XX wieku.
5. W latach 2014–2016 udział w warsztatach Exhibiting Violence współorganizowanych przez Imre Kertész Kolleg i Historial de la Grande Guerre w Lille, Péronne i w Jenie, poświęconych kwestii eksponowania przedmiotów związanych z wojną i przemocą w muzeach zachodniej Europy.

Ważniejsze publikacje:

1. Tajemnicza rana. Mit czołgu-pułapki w powstaniu warszawskim, Warszawa 2014.
2. A Foreign Lady. Polish Episode of the 1918–1920 Influenza Pandemic, “Acta Poloniae Historica” 113, 2016, s. 195–230.
3. Mit czołgu-pułapki, Pomocnik Historyczny Polityki Powstanie Warszawskie, 2014.

Kontakt:

lukasz.mieszkowski@outlook.com