Doktoranci

Halina Matviyenko

Data i miejsce uzyskania stopnia magistra:

Czerwiec 30, 2009 , Archiwistyka, Uniwersytet Lwowski (Wydział Historyczny)

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

Specjalizacja

historia Kościoła; historia społeczna Galicji XIX–XX w; badania nad historią Uniwersytetu Lwowskiego

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Zakład Historii Społecznej XIX i XX wieku

Kontakt:

halina.matheusensis@gmail.com