Doktoranci

Konrad Adam Bielecki

Data i miejsce uzyskania stopnia magistra:

Lipiec 11, 2012 , Uniwersytet Jagieloński, Instytut Historii

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

Specjalizacja

historia kulturowa; badania nad obiegiem wiedzy w epoce wczesnonowożytnej

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Zakład Dziejów Nowożytnych

Udział w grantach i projektach badawczych:
1.
2017, Herzog-Ernst-Stipendien der Fritz Thyssen Stiftung (Gotha, Forschungszentrum Gotha der Universität Erfurt).
2. 2016, Stiftung Graduates, Österreichischer Austauschdienst – Stipendien der Stipendienstiftung der Republik Österreich (Wiedeń, Kunsthistorisches Museum).
3. 2015, Stypendium Fundacji z Brzezia Lanckorońskich (Londyn, Warburg Institute).

Ważniejsze publikacje:

1. Recepcja egzotycznych stworzeń i ich wizerunków we wczesnonowożytnej Europie. Przykład nosorożca „lizbońskiego”, „Rocznik Antropologii Historii”, t. III, nr 2 (5), 2013 s. 259–276.
2. Wybuchy okrucieństwa, wybuchy radości. Kronikarskie i literackie przedstawienia zbiorowych sposobów wyrażania emocji w późnośredniowiecznej Portugalii, w: Emocje w życiu mieszkańców miast na przestrzeni dziejów. Zbiór studiów, red J. Możdżeń, A. Buczyło, C. Kardasz, Toruń 2014.
3. Koncepcja czasu w malarstwie religijnym na przykładzie obrazu „Chrzest Chrystusa” ze zbiorów Muzeum w Tarnowskich Górach, “Rocznik Muzeum w Tarnowskich Górach”, t. IV 2013, s. 190–200.

Kontakt:

kbielecki@zamek-krolewski.pl