Doktoranci

Amadeusz Szklarz-Habrowski

Data i miejsce uzyskania stopnia magistra:

Wrzesień 15, 2015 , Wydział Polonistyki, Instytut Kultury Polskiej UW

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

17 lipca 2017 – Wydział Historyczny, Instytut Historyczny UW

Specjalizacja

mikrohistoria; antroponimia i demografia historyczna; dzieje miast Starej i Nowej Częstochowy (XVI – I poł. XIX w.)

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Zakład Dziejów Nowożytnych

Ważniejsze publikacje:

1. Księga ochrzczonych parafii Wniebowzięcia NMP w Mstowie (1719–1759), „Rocznik Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Częstochowskiej”, red. Władysław Piotr Wlaźlak, t. 2, Muzeum Częstochowskie, Towarzystwo Genealogiczne Ziemi Częstochowskiej, Częstochowa 2011, s. 266–421.
2. Bibliografia prac Andrzeja Kołakowskiego (1942–2015), „Przegląd Humanistyczny”, red. Tomasz Wójcik, t. 60, nr 2 (453), Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2016, s. 13–27.
3. Topografia szpitala-przytułku działającego przy kaplicy/kościele św. Barbary w Starej Częstochowie na przełomie XVIII i XIX w., „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, r. LXVI, nr 1, 2018, s. 59-74.

Kontakt:

a.szklarz-habrowski@wp.pl