Doktoranci

Pavel Ablamski

Data i miejsce uzyskania stopnia magistra:

Grudzień 8, 2015 , Uniwersytet Warszawski

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

Specjalizacja

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Zakład Historii XX wieku / Pracownia Historii Europy Wschodniej i Studiów nad Imperiami XIX i XX wieku

Temat badawczy:
„Polityka narodowościowa państwa polskiego na Polesiu w latach 1921–1939”

Udział w grantach i projektach badawczych:
2016 – do dzisiaj: „Obertyn, Обертин, אבערטין opowieści o życiu miasteczka przed 1956 r.”, uczestnik, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ważniejsze publikacje:

1. Kwestia narodowościowa na peryferiach Europy Środkowo-Wschodniej. Przypadek Polesia między dwiema wojnami, “Studia z dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” 2017, t. LII, z. 2, s. 57–78; (English version) The Nationality Issue on the Peripheries of Central and Eastern Europe. The Case of Polesie in the Interwar Period, “Studies into the History of Russia and Central-Eastern Europe”, t. 52, nr 2, 2017, s. 55–76.
2. [Rec.:] Piotr Cichoracki, Komuniści na Polesiu w latach 1921–1939, “Studia z dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” 2017, t. LII, z. 2, s. 241–245.
3. “Нічыя зямля”: суперніцтва нацыянальных праектаў на Палессі ў міжваенны перыяд (1918–1939), „The Third International Congress of Belarusian Studies Working Papers”, t. 3, Kowno 2014, s. 266–269.

Kontakt:

ablamski@gmail.com