Doktoranci

Rozalia Kosińska

Data i miejsce uzyskania stopnia doktora:

Lipiec 27, 2015 , Instytut Historyczny, Uniwersytet Warszawski

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

Specjalizacja

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Zakład Dziejów Nowożytnych

Temat badawczy:
„Konfederacja radomska – dyktat rosyjski czy ruch szlachecki?”

Ważniejsze publikacje:

1. [Red.] Zmierzch i świt. Stanisław August i Rzeczpospolita 1764–1795, red. R. Kosińska, A. Antoniewicz, P. Skowroński, Warszawa 2015.
2. Wpływ opozycji na przebieg i wyniki sejmiku poselskiego w Proszowicach w 1766 roku, w: Zmierzch i świt. Stanisław August i Rzeczpospolita 1764–1795, red. A. Antoniewicz, R. Kosińska, P. Skowroński, Warszawa 2015, s. 65–82.

Kontakt:

rozaliakosinska@onet.pl