Doktoranci

Konrad Szuba

Data i miejsce uzyskania stopnia magistra:

Wrzesień 24, 2013 , Instytut Historyczny, Uniwersytet Warszawski

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

Specjalizacja

Rozwój przestrzenny Warszawy w pierwszym okresie stołeczności

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Zakład Dziejów Nowożytnych

Ważniejsze publikacje:

1. Siemowit III i sprowadzenie zakonu augustianów-eremitów na Mazowsze, w: Dziedzictwo książąt mazowieckich. Stan badań i postulaty badawcze, red. J. Grabowski, R. Mroczek, P. Mrozowski, „Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum Studia i Materiały”, t. VII, Warszawa 2017, s. 273–282.

Kontakt:

konrad13765@poczta.onet.pl