Doktoranci

Piotr Skowroński

Data i miejsce uzyskania stopnia magistra:

Sierpień 5, 2016 , Instytut Historyczny, Uniwersytet Warszawski

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

Specjalizacja

Sejm 1776 r. i reforma ustroju Rzeczypospolitej po I rozbiorze

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Zakład Dziejów Nowożytnych

Ważniejsze publikacje:

1.Trudno przeciw wodzie płynąć”. Ignacy Twardowski w okresie pierwszego rozbioru, w: Zmierzch i świt. Stanisław August i Rzeczpospolita 1764–1795, red. A. Antoniewicz, R. Kosińska, P. Skowroński, Warszawa 2015, s. 155–169.
2. Warszawski Pałac Radziwiłłów w czasach dwóch sejmów delegacyjnych (1767–1768, 1773–1775), „Wiadomości Konserwatorskie”, nr 55, 2018, s. 67–74.

Kontakt:

p.skowronski@lazienki-krolewskie.pl