Doktoranci

Agnieszka Kajczyk

Data i miejsce uzyskania stopnia magistra:

Maj 4, 2009 , Kulturoznawstwo, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

Specjalizacja

powojenne żydowskie środowisko filmowo-artystyczne; historia powojennej żydowskiej spółdzielni filmowej „Kinor”; powojenne filmy jidysz

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Zakład Historii Społecznej XIX i XX wieku

Ważniejsze publikacje:

1. The remembrance of the Holocaust in the polish cinematography and literature vs. personal memory in Poland after the war and now, „Global Management Journal” 7 , nr 1, 2/2015, s. 81.

Kontakt:

agnieszkakajczyk@interia.eu