Doktoranci

Monika Harchut

Data i miejsce uzyskania stopnia magistra:

Luty 1, 2010 , Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Wydział Nauk Historycznych i Społecznych)

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

Specjalizacja

Ukraiński Centralny Komitet na Chełmszczyźnie; ukrainizacja Chełmszczyzny w czasie II wojny światowej

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Zakład Historii Społecznej XIX i XX wieku

Kontakt:

monika.harchut@gmail.com