Doktoranci

Aleksandra Wierzchowska

Data i miejsce uzyskania stopnia magistra:

Październik 23, 2014 , Instytut Historyczny, Uniwersytet Warszawski

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

Specjalizacja

historia społeczna PRL, powojenna historia Szczecina i Pomorza Zachodniego

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia
Zakład Badań nad Dziejami Polski po 1945 roku

Udział w grantach i projektach badawczych:
„Fandom – środowisko miłośników fantastyki w PRL 1976–1989. Funkcjonowanie grupy fanowskiej w warunkach »realnego socjalizmu«” (projekt doktorski; promotor: prof. Krzysztof Kosiński).

Ważniejsze publikacje:

1. Literacka subkultura? Polski fandom w latach osiemdziesiątych, w: Społeczeństwo polskie w latach 1980–1989, red. Natalia Jarska, Jan Olaszek, wyd. IPN, Warszawa 2015.
2. „Dajmy Szczecinowi charakter polskiego miasta”. Polityka historyczna w Szczecinie w latach 1945–1950, w: Zimowa Szkoła Historii Najnowszej 2014. Referaty, red. Marek Hańderek, wyd. IPN, Warszawa 2015.
3. „SF jest ulubioną rozrywką informatyków”. Polski fandom a popularyzacja elektroniki, w: High-tech za żelazną kurtyną. Elektronika, komputery i systemy sterowania w PRL, red. Mirosław Sikora, Piotr Fuglewicz, Katowice–Warszawa 2017.
4. Wyobraźnia koncesjonowana. Polskie Stowarzyszenie Miłośników Fantastyki 1981–1989, w: Nie (tylko) Partia? Organizacje społeczne w Polsce Ludowej 1944–1989 – geneza, funkcjonowanie, znaczenie, red. Tadeusz Ruzikowski [w druku].

Kontakt:

aleksandra.wierzchowska@gmail.com