Doktoranci

Olga Gontarska

Data i miejsce uzyskania stopnia magistra:

Czerwiec 28, 2006 , Uniwersytet Jagieloński, Instytut Historii

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

Specjalizacja

historia Europy Środkowo-Wschodniej, najnowsza historia Ukrainy, badania pamięci

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Zakład Historii XX wieku / Pracownia Historii Europy Wschodniej i Studiów nad Imperiami XIX i XX wieku

Temat projektu doktorskiego:
„Obrazy historii w ukraińskiej kinematografii 1991–2017 – debata na temat przeszłości”.

Ważniejsze publikacje:

1. [Rec.] Memory and Change in Europe: Eastern Perspectives, „Ukraina Moderna”, 2016, nr 23, s. 306–313.
2. Identity and boundaries in Baltic Sea Region, „Baltic Worlds”, 2016, nr 3, s. 81.

Kontakt:

ogontarska@gmail.com