Doktoranci

Bartłomiej Gajos

Data i miejsce uzyskania stopnia magistra:

Wrzesień 1, 2016 , Uniwersytet Warszawski

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

Specjalizacja

historia rewolucji rosyjskich; historia wojny domowej w Rosji 1917–1922; polityka historyczna Rosji

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Zakład Historii XX wieku / Pracownia Historii Europy Wschodniej i Studiów nad Imperiami XIX i XX wieku

Strona internetowa:
https://pan-pl.academia.edu/Bart%C5%82omiejGajos

Udział w grantach i projektach badawczych:
Kierownik projektu grantowego: ”Od Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej” do „Wielkiej Rewolucji Rosyjskiej”. Pamięć o rewolucji październikowej w Rosji na przykładzie Moskwy i Tambowa (1991–2015) [No. 0088/DIA/2015/44] IX 2015 – IX 2019. Opiekun naukowy: prof. Andrzej Nowak.

Ważniejsze publikacje:

1. Pięćdziesiąta rocznica rewolucji październikowej (1967) – przewrót pokoleniowy i polityka historyczna ZSRS, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” 2017 (2), s. 193–221.
2. Призрак царской России? 26-я годовщина Октябрьской революции в СССР (1943), w: Сборник статей: Работы победителей Восьмого открытого конкурса студенческих и аспирантских работ «Актуальная наука» (Советский Союз, Польша и другие страны Центральной и Восточной Европы в мировой политике XX века) памяти О. Н. Кена, red. С. А. Исаев, А. И. Рупасов, Sankt Petersburg 2017, s. 75–88.
3. History as a Weapon, w: A successful failure: Russia after Crime(a), Olga Irisova, Anton Barbashin, Fabian Burkhardt, Ernest Wyciszkiewicz, Warsaw 2017, s. 61–73.
4. «И Ленин такой молодой! И юный Октябрь впереди!». Миф Октябрьской революции на протяжении пятидесяти лет (1917–1967), w: Сборник статей: Работы победителей Восьмого открытого конкурса студенческих и аспирантских работ «Актуальная наука» (Советский Союз, Польша и другие страны Центральной и Восточной Европы в мировой политике XX века) памяти О. Н. Кена, red. С. А. Исаев, А. И. Рупасов, Sankt Petersburg 2016, s. 109–126.
5. (wraz z: Witold Rodkiewicz) The Russian Metanarratives in the Polish Online Media, w: Fog of Falsehood. Russian Strategy of Deception and the Conflict in Ukraine, red. Pynnöniemi, A. Rácz, Helsinki 2016, s. 247–273.
6. Rosyjscy historycy o genezie II wojny światowej – przypadek Aleksandra Diukowa, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” 2015 (2) s. 187–206.
7. Plac Lajosa Kossutha, w: Miasto Pamięci, red. Z. Antkiewicz, M. Czaputowicz, B. Gajos, W. Giemza, A. Zakrzewski, Warszawa 2015, s. 50–64.
8. Działalność sowieckiego wymiaru sprawiedliwości na Kresach Wschodnich II RP na przykładzie obwodu lwowskiego (1939–1941), „Zeszyty Historyczne WIN-u” 2014 (41), s. 109–134.

Kontakt:

bartlomiej.gajos92@gmail.com