Doktoranci

Piotr Donefner

Data i miejsce uzyskania stopnia magistra:

Czerwiec 30, 2016 , Uniwersytet Warszawski

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

Specjalizacja

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Zakład Badań nad Dziejami Polski po 1945 roku

Temat badawczy:
„Komitet do spraw Radia i Telewizji jako narzędzie propagandy PZPR w latach 1970–1980”

Ważniejsze publikacje:

1. Pion propagandowy KC PZPR w latach 1986–1990. Przegląd wybranych aspektów funkcjonowania i koncepcji zachowania władzy przez PZPR nad środkami masowego przekazu, w: Nadzorcy. Ludzie i struktury władzy odpowiedzialni za działania wobec środowisk twórczych, naukowych i dziennikarskich, red. S. Ligarski, G. Majchrzak, Warszawa 2017, s. 188–206.
2. Na froncie „walki i porozumienia”. Działalność cenzury w okresie stanu wojennego, w: Cenzura w PRL. Analiza zjawiska, red. Z. Romek, K. Kamińska-Chełminiak, Warszawa 2017, s. 297–318.
3. „Czyn ten nie zawiera ustawowych znamion czynu zabronionego”. Sprawa przemytniczej działalności Władysława Rychłowskiego z lat 1979–1980 i okoliczności jej umorzenia przez wymiar sprawiedliwości PRL, w: Brudne wspólnoty. Przestępczość zorganizowana w PRL w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku, red. K. Nawrocki, D. Wicenty, Gdańsk–Warszawa 2018, s. 209–224.

Kontakt:

pdonefner@onet.eu