Doktoranci

Aleksander Janusz Długołęcki

Data i miejsce uzyskania stopnia magistra:

Maj 28, 2014 , Instytut Historyczny, Uniwersytet Warszawski

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

Specjalizacja

historia XX wieku

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Zakład Badań nad Dziejami Polski po 1945 roku

Udział w aktualnych grantach/projektach badawczych:
Władza a prasa społeczno-kulturalna w PRL, na przykładzie tygodnika „Kultura” 1963–1981.

Ważniejsze publikacje:

1. Wojenny schyłek ziemiaństwa, „Mówią Wieki” 6, 2012, s. 58.
2. Strategie Kontroli. Cenzura PRL wobec „Przeglądu Kulturalnego”, „Więź” 4, 2015, s. 95–105.

Kontakt:

aleksanderdlugo@gmail.com