Doktoranci

Milena Bykowska-Witowska

Data i miejsce uzyskania stopnia magistra:

Lipiec 13, 2011 , Wydział Filologiczno-Historyczny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

Specjalizacja

historia polityczna Polski XX w., historia najnowsza, II wojna światowa

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia
Zakład Badań nad Dziejami Polski po 1945 roku

Udział w grantach i projektach badawczych:
1.
„Proces identyfikacji zaginionych, zamordowanych i poległych na terenie Polski w latach 1939–1956, indywidualny projekt badawczy”.
2. „Polska Baza Genetyczna Ofiar Totalitaryzmów, projekt Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, członek zespołu”.

Ważniejsze publikacje:

1. Zdjęcia lotnicze i materiał DNA w procesie identyfikacji skazanych na karę śmierci i rozstrzelanych w Polsce w latach 1944–1956 – zarys problematyki, „Polska 1944–45/1989. Studia i materiały”, T. 15, Warszawa 2017, s. 339–354.
2. A case study of an unknown mass grave – Hostages killed 70 yerars ago by a Nazi firing squad identified thanks to genetics, „Forensic Science International” 2017, nr 278, s. 173–176 [wraz z: A. Ossowski, M. Diepenbroek, M. Zwolski, A. Falis, M. Wróbel, G. Zielińska, M. Szargut, T. Kupiec].
3. Genetic identification of communist crimes’ victims (1944–1956) based on the analysis of one of many mass graves discovered on the Powazki Military Cemetery in Warsaw. Poland, „Journal Forensic Science” 2016, nr 6, s. 1450–1455 [wraz z: A. Ossowski, M. Diepenbroek, T. Kupiec, G. Zielińska, T. Dembińska, A. Ciechanowicz].
4. The Polish Genetic Database of Victims of Totalitariansims, „Forensic Science International” 2016, vol. 258, s. 41–49 [wraz z: A. Ossowski, M. Kuś, T. Kupiec, G. Zielińska, M.E. Jasiński, A.L. March].
5. Z myślą o powrocie do kraju. Działalność przerzutowa rotmistrza Antoniego Landowskiego na rzecz żołnierz PSZ na Zachodzie i Rządu RP na Uchodźstwie, „Polska 1944–45/1989. Studia i materiały 2015”, t. 13, Warszawa 2015, s. 83–100.
6. Deportowani z Wileńszczyzny w Zagłębiu Donieckim (1945–1946) – obóz kontrolno-filtracyjny nr 240, w: Deportacje do Związku Sowieckiego z ziem polskich 1944/1945 r. Perspektywa porównawcza, red. Sebastian Rosenbaum, Dariusz Węgrzyn, Katowice 2015.
7. Example of human individual identification from Word War II gravesite, „Forensic Science International” 2013, vol. 233, s. 179–192 [wraz z: Andrzej Ossowski, Marta Kuś, Piotr Brzeziński, Jakub Pruffer, Jarosław Piątek, Grażyna Zielińska, Katarzyna Jałowińska, Anton Torgaszev, Antoliy Skoryukov, Mirosław Parafiniuk].
8. Ludwik Danielak „Bojar” (1923–1955). Żołnierz Konspiracyjnego Wojska Polskiego, Warszawa 2013.

Kontakt:

eminow@onet.eu