Call for Papers: „Narracje o Zagładzie” (nr 6) – Zagłada wobec innych ludobójstw

Call for Papers: „Narracje o Zagładzie” (nr 6) – Zagłada wobec innych ludobójstw

Redakcji rocznika naukowego „Narracje o Zagładzie” serdecznie zaprasza do nadsyłania propozycji artykułów do szóstego numeru czasopisma – Zagłada wobec innych ludobójstw.

Genocide studies, czyli studia nad ludobójstwem, nie mają w Polsce długiej tradycji. Przeważa u nas perspektywa studiów zmierzających do opisu wybranego genocydu, przy czym ludobójstwem najszerzej analizowanym jest zagłada Żydów. Ujęcia komparatystyczne pojawiają się rzadko. Historia jednak, nie tylko wiek XX, obfituje w liczne akty masowego uśmiercania różnych grup ludzi, pod wieloma względami do siebie podobne. Niektóre z nich, nie tylko Szoa, wydarzyły się na ziemiach polskich. Literatura polska dostrzegła je i o nich pamięta. Dysponuje ogromną już biblioteką poświęconą zagładzie Żydów i eksterminacji Polaków oraz znacznie skromniejszym zbiorem utworów dotyczących innych ofiar Niemców (nazistów): Cyganów (Romów i Sinti) oraz osób upośledzonych i psychicznie chorych (są wśród nich Modlitwa do świętej wszy Jerzego Ficowskiego i Szpital Przemienienia Stanisława Lema). Można w niej znaleźć ponadto ślady zagłady Ormian, zbrodni sowieckich, rzezi wołyńskiej, masakry w Srebrenicy, ludobójstwa w Rwandzie oraz innych masowych zbrodni.

Prace literaturoznawcze w języku polskim i to nie tyle o charakterze pojedynczych studiów, ale właśnie studiów syntetycznych, kompendialnych i proponujących nowy sposób badań bądź przewartościowanie badań wcześniejszych są wciąż bardzo nieliczne. Chcielibyśmy tę sytuację zmienić, dlatego ogłaszamy nabór tekstów poświęconych różnym aktom ludobójstwa, znajdującym odzwierciedlenie w literaturze polskiej, a także w polskim filmie, sztukach wizualnych i dyskursie internetowym oraz w nauce. Część projektowanego numeru „Narracji o Zagładzie” zamierzamy poświęcić refleksji teoretycznej nad zjawiskiem ludobójstwa. Wychodząc od publikacji A. Dirka Mosesa czy Omera Bartova, poświęconych negocjowaniu wartości naukowej i etycznej badań Zagłady w kontekście pozostałych genocydów, zachęcamy do tworzenia metarefleksji, namysłu, jak wyważyć i opisać ten typ badań: czy nadać im charakter studiów postkolonialnych i porównawczych, czy raczej pomijać zestawienia i czynić zagładę Żydów punktem wyjścia do oddzielnych dociekań.

Abstrakty artykułów należy nadsyłać do 30 kwietnia 2019 roku na adres: akradiuszmorawiec@poczta.fm, anitajarzyna@gmail.com, martacuber@interia.pl.

Na gotowe teksty redakcja czeka do 31 lipca 2019.

Strona internetowa redakcji: http://www.noz.us.edu.pl/