Call for Papers: konferencja naukowa „»Władzy raz zdobytej…« Początki systemu komunistycznego w Polsce 1944–1947″

Call for Papers: konferencja naukowa „»Władzy raz zdobytej…« Początki systemu komunistycznego w Polsce 1944–1947″

 

Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Rzeszowie wraz z Politechniką Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza
zaprasza do udziału w konferencji naukowej

„»Władzy raz zdobytej…« Początki systemu komunistycznego w Polsce 1944–1947”,

która odbędzie się 23–25 października 2019 r.
na Politechnice Rzeszowskiej w Rzeszowie.

 

W 2019 r. mija 75. rocznica jednej z cezur czasowych w Polskiej historii najnowszej – roku 1944 r. Był on początkiem końca okupacji niemieckiej i jednocześnie wstępem do zmagań Polaków o ocalenie niepodległego bytu państwa polskiego przed zakusami kolejnego okupanta. Przypadająca rocznica jest okazją do podsumowania dotychczasowych badań nad początkiem ustroju komunistycznego w Polsce.

Organizatorzy proponują kilka obszarów tematycznych:
1. Polityka krajowa i międzynarodowa w latach 1944–1947.
2. Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w latach 1944–1947.
3. Aparat bezpieczeństwa, wojsko i sądownictwo w latach 1944–1947.
4. Opozycja polityczna i zbrojna.
5. Propaganda i współczesne postrzeganie okresu 1944–1947.

Formularz zgłoszeniowy, zawierający proponowany tytuł wystąpienia i krótki abstrakt (max.250 słów) wraz z notatką biograficzną oraz danymi kontaktowymi, należy przesłać na adres organizatorów: dr Mirosław Surdej – miroslaw.surdej@ipn.gov.pl; dr Paweł Fornal – pawel.fornal@ipn.gov.pl. Termin zgłoszeń upływa 30 kwietnia 2019 r.

Więcej informacji wraz z formularzem zgłoszeniowym na stronie: https://ipn.gov.pl/pl/nauka/konferencje-naukowe/64063,CALL-FOR-PAPERS-Konferencja-naukowa-Wladzy-raz-zdobytej-Poczatki-systemu-komunis.html